۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

 وقتی شاهزاده رضا پهلوی دچار سوء تفاهمی عجیب می شود! 


سخنان اخیر شاهزاده رضا پهلوی بسیاری از پادشاهی خواهان و سلطنت طلبان را دچار شگفتی و یاس کرد.

من به عنوان کسی که جمهوری خواه است، طبیعتا به آن چه ایشان می گوید و سخنان متین و زیبایی که می زند اعتقاد دارم ولی در شرایط فعلی، باید بگویم که شاهزاده دچار سوء تفاهم عجیبی شده است.

ما ایرانیان، در حال حاضر، موضوع اصلی مان سرنگون کردن حکومت نکبت است. این سرنگون کردن ربطی به دمکراسی و شکل حکومت آینده ندارد. آن چه شاهزاده در باره اش مدام سخن می گوید، شکل حکومت آینده و رفتار گردانندگان حکومت است که اصلا و ابدا ربطی به موضوع امروز ما ندارد.

مشخص است که رضا پهلوی، از هیچ نظر نمی تواند رضا شاه پهلوی باشد. به قول خود ایشان رضا شاه نظامی داخل ایران کجا، رضا پهلوی ساکن مریلند امریکا کجا.

اما ما برای سرنگون کردن حکومت نیاز به شخص یا اشخاصی قدرتمند و صاحب اراده و رزمنده چون رضا شاه داریم.

مبارزه با حکومت اسلامی، به مراتب دشوار تر و مهیب تر از مبارزه با حکومت درب و داغان قاجار است.

این که این حکومت باید سرنگون شود نه این که دچار فروپاشی شود یک امر حیاتی ست.

حکومت اگر دچار امر فروپاشی غیر ارادی شود، بخشی از خاک ایران به خطر خواهد افتاد چرا که کفتارهای داخلی و خارجی منتظر فرصت برای تکه پاره کردن ایران و به دست گرفتن قدرت سیاسی در کشور هستند.

رضا پهلوی نشان داده و خود گفته است که نمی تواند رضا شاه دوم باشد. شاهزاده، شاید گزینه ی خوبی برای مرحله ی تثبیت و حاکمیت باشد و بتواند شعارهای زیبای اش را صورت تحقق بخشد.

ولی فعلا ما دنبال کسی می گردیم که توانایی و اراده برای سرنگون کردن برنامه ریزی شده ی حکومت نکبت داشته باشد و این مهم ترین گام در تاریخ ایران، به کمک چنین شخص یا چنین اشخاصی برداشته شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر