۱۳۹۹ اسفند ۱۶, شنبه

سهراب چمن آرا:

در باره قانون اساسی 


۱ نظر:

 1. برای نجات مردم از فقر و فلاکت و بحران که قانون اساسی ایران بوجود آورده، به غیر از تغییر این قانون اساسی آخوندی و جدائی دین از حکومت چاره و نقشه راه دیگری وجود ندارد
  در مسجد و کلیسا و کنیسه و معبد، دین میتواند راهنمای انسان به نیکی و عدالت باشد
  وقتی دین وارد حکومت میشود، آنرا فاسد و اهریمنی میکند
  مردمان آریایی که بیش از چهار هزار سال قبل به فلات ایران با سابقه تمدن هشت هزار ساله آمدند، سه فرمان پندار نیک و گفتار نیکو و کردار نیک آئین این سرزمین بوده
  هر دینی که بعداً پدید آمد بن مایه آن نیکی و عدالت بود
  ولی نیکی و عدالت از جامعه رخت بر می بندد، وقتی دین وارد حکومت میشود
  اولین حکومت دینی، حکومت مسیحی واتیکان سیصد سال بعد از تولد مسیح، اروپا را بیش از هزار سال در تاریکی فرو برد
  دومین حکومت دینی، در ایران بزرگ 1400 سال پیش و بار سوم در ایران امروز که شاهد 42 سال فقر و فلاکت و بحران و غارت آن هستیم
  فرق چندانی در افسانه ها و عرفان و روحانیت بین یهودیت و مسحیت و اسلام و دین هندو و بودا نیست، چون همگی بن مایه شان نیکی و عدالت است
  اما وقتی دین وارد حکومت میشوند و قانون اساسی مملکت حکومت را مذهبی میکند، حکومت فاسد و اهریمنی میشود
  چگونه افسانه عرفانی در کتاب استر در تورات که در دوهزار سال گذشته جشن پوریم یهودیان در ایران بزرگ، در ماه اسفند که تمام ماه ایران در جشن بوده و یادگار سپاسگزاری یهودیان از خشایارشاه و ملکه استر بوده، در سالهای اخیر توسط آخوندهای حکومتی با پیچاندن مفاهیم عرفانی و نیک کتاب مقدس تورات آنرا زمینه ساز دشمنی ایران و اسرائیل می کنند!؟!
  چگونه کتاب انجیل که مملو از عشق و محبت است، وقتی بوسیله حکومت واتیکان به آمریکا و افریقا رسید، منشاء آن همه جنایات علیه بشریت شد؟
  چگونه سوره های عرفانی و انجیل گونه مَکّی در قرآنی که توسط حکومت عثمان با خدعه سلمان پارسی در سوره های مدنی قاطی شد تا خلفای عرب بتوانند با خواند قرآن سنتی قاطی شده به عربی بر ایرانیان فارس زبان حکومت کنند؟
  چگونه آخوند ایرانی با همان خدعه 1400 سال پیش توانست حتی قرآن سنتی را نادیده بگیرد و بر اساس حدیث دروغین خودش قانون اساسی بنویسد و با آن چهل و دو سال ایران را غارت کند؟
  در اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران و بلاگ دگرباوران این سخنان برای هفته دوم ماه مارس گفته شده

  پاسخحذف