۱۳۹۹ اسفند ۲۸, پنجشنبه

                     


عظمت شعار نه به جمهوری اسلامی در کجاست؟

در اینست که آن شعار برگرفته از خواست بحق  مردم ستم کشیده ایران است که دربیانیه ١٤ نفر، که خواستار رفتن نظام در کلیت آن ، که مهمترین آن قانون اساسی  منحوس جمهوری اسلامی می باشد، تبلور یافته است.

 امروز بر محور آن بیانیه ، مردم بدرستی می دانند که خواستار یک قانون اساسی که پایه های آن بر دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر استوار شده باشد، می باشند. 

 بنابراین ، شعار نه به جمهوری اسلامی به هیچ گروه و دسته سیاسی و عقیدتی خاص وابسته نیست  و هر گروه و سازمانی که بر خلاف آن عمل نماید، به آرمان قانون اساسی خواهی دموکراتیک مردم خیانت کرده است. در راستای آن خواست، ضرورت دارد که همه افراد و گروه ها در تعمیق قانون اساسی خواهی دموکراتیک تلاش نمایند.

قانون اساسی خواهان دموکرات

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر