۱۳۹۹ اسفند ۱۱, دوشنبه

جناب آقای حسن اعتمادی  

رمز پیروزی را از چه کسانی باید بیاموزیم ؟


عبدالحمید وحیدی
خانم عسل پهلوان روزنامه نگار شناخته شده در گفتگو با آقایان جواد لعل محمدی و واحدیان شاهرودی از امضاء  کنندگان بیانیه ١٤ نفر، در باره  سومین بیانیه آنان در دقیقه  ١٦ چنین خطاب به آنها می گوید"رمز پیروزی شما در این بود ، که بیانیه شما با بیانیه های دیگر متفاوت بود، وپایداری آن تا به امروز مانده است ، در اینست که با افکار متفاوت باهم جمع شدید و آنرا صادر کردید. و در خارج از کشور می توانم به صراحت بگویم که تا به امروز هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است و همه  بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی چه عقیده سیاسی داردچه چپ و چه راست از آن حمایت کردند ، که این قشنگترین و مهمترین حرکتی بود که تا به امروز اتفاق افتاده است.
‌اگر پیمان ننگین آقای رضای پهلوی در راستای نابودی تمام تلاش آنها نیست، شما علنآ بگوئید که آنرا چگونه ارزیابی می کنید؟   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر