۱۴۰۰ فروردین ۸, یکشنبه

دکتر نیره انصاری

گفتگو در باره "قانون اساسی خواهان سکولاردموکرات"

نه خود یک گروه سیاسی ونه بهیچ گروه و دسته سیاسی  وابسته است
زیرا، قانون اساسی متعلّق به همه است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر