۱۳۹۹ اسفند ۱۴, پنجشنبه

قانون اساسی خواه دموکرات

کیست؟

 در نگرش به یک قانون اساسی غیر دموکراتیک ، 

چه تفاوتی میان یک رئیس جمهور خود خوانده و یک پادشاه خود خوانده  می توان یافت؟  


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر