قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری بازداشت شده در تجمع روز شنبه ۲۷ مرداد گروهی از شهروندان در مقابل مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خرز، پس از تفهیم اتهام از روز یک‌شنبه ۲۸ مرداد با صدور قرار به زندان بزرگ تهران منتقل شده‌اند و همچنان در حبس هستند: انتقال قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی به زدان تهران بزرگ و آزادی مسعود جوادیه