۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

کارکرد احزاب در شرایط کنونی ایران


کورش عرفانی
تا هنگامی که مردم به حمایت مشخص، آگاهانه و مستقیم از احزاب نپردازند آن میزان از قدرت سازمان یافته که برای کنار زدن رژیم کنونی لازم است شکل نمی گیرد. ممکن است که خشم وفقر و نابرابری و ظلم چنین توانی را به صورت بالقوه در جامعه شکل بخشیده باشد، اما تبدیل این توان به قدرت و آن گاه مدیریت قدرت و سپس، به ثمر رساندن تلاش ها رخ نخواهد داد

در حمایت از حقوق نسل های آینده ایران


حمید آقایی
این گفته خامنه‌ای که نگران آینده نیست، در حقیقت بیان این واقعیت است که او در گذشته زندگی می‌کند، گذشته‌ای که هیچ روزنه‌ای به سوی آینده ندارد، و همه دریچه‌های آن به سوی صدر اسلام باز است. این عدم نگرانی او از آینده در واقع نشانه‌های بسیار آشکاری از بستن آگاهانه چشمان خود به سوی آینده و الگویی که وی از جامعه تحت حکومت ولایت مطلقه فقیه می‌شناسد، در خود نهفته دارد 

۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

نبرد بورکینی ، سکولاریسم و اسلاموفوبی ؟

آذر ماجدی
 تصمیم چند شهردار در فرانسه برای ممنوعیت "بورکینی" مساله حجاب را بار دیگر بجلوی صحنه آورده است. بحث حول این موضوع چه در رسانه های بستر اصلی و چه در رسانه های اجتماعی، صرفنظر از موضع شرکت کنندگان در بحث، عموما از مبانی اشتباه آغاز می کنند. نقطه عزیمت مدافعین ممنوعیت بورکینی "ارزشهای سکولاریستی"، "ارزشهای فرانسوی" و مساله امنیت است. مخالفین ممنوعیت عموما بحثشان را بر مبنای "اسلاموفوبی" و "امپریالیسم فرهنگی" قرار می دهند. مساله حقوق زنان، و آزادی و برابری زنان نیز مطرح می شود اما بعنوان یک مساله ثانویه. بنظر من این مبانی نادرست است و مانع رسیدن به یک موضع پیشرو. موضعی که باید احترام به حقوق مدنی و آزادی های فردی، مخالفت با تبعیض میان شهروندان و همچنین حقوق زنان را در نظر داشته باشد. در این مقاله می کوشیم با مسائل را بشکافیم و به یک موضع پیشرو و برابری طلبانه دست یابیم.

چرا این جنابان روشنفکر سکوت اختیار کرده اند؟


حسین نوری همدانی از مراجع تقلید روز چهارشنبه در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن ایام محرم، "تبلیغ و ترویج معارف اهل بیت و تبیین ماهیت انقلاب اسلامی" را رسالت مبلغان دانست. 


نوری همدانی انقلاب اسلامی ایران را باعث "عزت مسلمانان و آزادیخواهان جهان و خوار شدن مستکبران جهانی دانست" و تاکید کرد: "علما و روحانیت در قبال این انقلاب که نشات گرفته از غدیر و عاشورا و زمینه ساز ظهور است، وظیفه سنگینی دارند."وی با استناد به آیه نفر، "رسالت طلاب" را به آنان گوشزد کرد و گفت: "طلاب بعد از فراگیری علوم دینی و حوزوی باید وظیفه تبلیغی خود را انجام دهند و در قم تمرکز نداشته باشند."


وی در ادامه حرفهايش خاطرنشان کرد: "تفکری که امروز جامعه اسلامی ما را تهدید می کنند این است که برخی می گویند باید با کل دنیا سازش کنیم."

نوری همدانی تصریح کرد: "این سخن با منطق قرآن و آموزه های دینی سازش ندارد و با سیره حضرت رسول اکرم نیز در تضاد است.حال ، این پرسش پیش می آید که آیا پیامبر اسلام به « سازش » اعتقاد داشت ؟
ما با آقایان خمینی و نوری همدانی هم باور هستیم که نه در قرآن و نه در سیره پیامبر اسلام کمترین نشانی از اصل « سازش » دیده نمی شود. و همانطور که خمینی می گوید: جنگ جنگ تا پیروزی و غلبه بردشمن. چنین است منطق قرآن و سیره پیامبر اسلام . بنابراین، اگر خود را مسلمان می دانیم باید مانند، خمینی، ملا عمر، بن لادن و بوکوحرام همواره در جنگ بسر ببریم تا به ارزشهای صدر اسلام برسیم ، یا باید با این اندیشه به مبارزه برخیزیم!  
 حال در می یابیم که این جنابان که بر خود نام « روشنفکر دینی » نهاده اند، جز فریبکاری هیچ چیز در چنته  ندارند!     

اسلام سکولار و مسلمان سکولارمحسن ذاکری

پس از کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ایران که در شهر ‌هامبورگ برگزار شد، همچون کنگره های قبلی، من در جایگاه یکی از اعضای کمیته برگزاری، و شاگردی در مسیر آموختن آیین و مکتب سکولاریسم، روند کنگره و پسا نگرش های به کنگره را با دقت برانداز می کنم، چرا که می بينم هر ساله، کنگره ها بی آنکه خود بدانند و بدانیم، آبستن جریان ها و نگرش های اندیشه ای تازه ای هستند. جریان ها و نگرش هائی که می توانند زایندهء دگرگونی های مثبت برای شرایط سیاسی کشورمان باشند. حال بايد ديد اینکه امکانات و دانش ما «سربازان راه سکولاریسم»، و دیگر کوشندگان سپهر سیاسی برونمرز هم، تا چه اندازه این جریانات و نگرش ها را دریافته و ما را یاری می دهند تا فراتر برويم، به «اقبال»مردمانی بر می گردد که فرصت را می شناسند و آنها را نمی سوزانند.

خامنه ای زحمت اصلاح طلبان را کم کرد.

gooya0319.JPG


م . ف. سخن

حالِ مردمى كه در داخل كشور زندگى مى كنند قابل درك است؛ آن ها فضا مى خواهند براى نفس كشيدن؛ شرّ كم تر مى خواهند در مقابل شرّ بيشتر.
جمهورى اسلامى كشتى در هم شكسته اى شده، كه هر يك از مسافرانِ آن، به فكر حال خود است. همه در حال دست و پا زدن هستند و در صدد يافتن تخته پاره اى كه با آن خود را نجات دهند؛ نجات؟!
نجاتى هم در كار نباشد، اميد انسان زايل شدنى نيست. در وضع خطر، انسان، خودخواه و خودگرا مى شود. او حتى حاضر مى شود به قيمت جان ديگران، خود را نجات دهد. بر سر يك تخته پاره ى كوچك، همين انسان مى تواند ديگرى را از بين ببرد؛ حتى اگر آن تخته پاره فقط چند دقيقه به عمر او اضافه كند.

حالِ مردمى كه در سال ١٣٨٨ در داخل كشور زندگى مى كردند قابل درك بود. جان ها از دست جمهورى اسلامى در كليّت اش، و از دست احمدى نژاد به عنوان نماد شاخص اين حكومت به لب رسيده بود.

۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

چرا باید سکولار دموکراسی نهادینه شود؟

سام قندچی
یکی از دستاوردهای جنبش مدنی و سیاسی ایران پس از انقلاب 57 نهادینه کردن مفهوم دموکراسی در میان آگاه ترین بخش جامعه ایران بوده است. در صد و پنجاه سال پیش از انقلاب 57، مبارزات دموکراتیک در ایران جریان داشت اما هیچگاه مفهوم دموکراسی نهادینه نشده بود. 

در باره مجمع سازمان سکولار دموکرات های ایران

پرسشهایی از آقای حسن اعتمادی پیرامون حزب سکولار دموموکراتهای ایران

نقش مادران و جوانان در شکستن سکوت خاوران


منصوره شجاعی

آن چه حاکمان کردند، در قد وقواره این یادداشت نمی‌گنجد. سخن اما از حبس سخن در اندرونی روشنفکران سیاسی و به طور مشخص روشنفکران خاورانی است. همچنین اندر حکایت شکستن این حصر است از سوی خود ایشان 
پیش از این در یادداشت‌هایی که اینجا و آنجا منتشر شده است تا حد امکان و تا حد ربط به موضوع، اشاراتی به آن سالهای سیاه و به آن تابستان پاییززده کرده‌ام. اما نوار صدای آن پیرمرد صداقت‌پیشه − که هیچگاه در هیبت خدایگان متکبر آن دوران بر مردم ظاهر نشده بود − بر آنم داشت که این بار مشخصاً از آن سالها و از آن شهریور بنویسم، از آن شهریوری که تا امروزه روز هم به واقع تمامی ندارد، همچون یلدایی دیگر به درازنای سیاه‌روزگاران ایران، از آن یلداهایی که در خردادها و تیرها و مردادها و آذرها خواب از چشم‌مان ربود و آتش به جانمان کشید.

اطلاعیه عجیب پلیس فارس در باره جشن های عروسی!


در اجرای طرحی که «طرح ساماندهی و نظارت بر مراکز برگزار کننده جشن‌های عروسی و پیشگیری از مظاهر علنی فساد« خوانده شده، پلیس فارس اطلاعیه‌ای عجیب را در محدود کردن شهروندان شیرازی صادر کرده است که با سکوت مراجع نظارتی همراه شده است.

۱۳۹۵ مهر ۶, سه‌شنبه

مصاحبه سانسور شده مهشید امیرشاهی با رادیو فرداایران لیبرال: ما به محض اطلاع از مصاحبۀ خانم مهشید امیرشاهی با رادیو فردا مترصد انتشار آن بودیم تا نقلش کنیم.
پس از انتشار بخش اول مصاحبه که در ایران لیبرال نقل شد، منتظر انتشار بخش دوم بودیم که واقع نشد، وقتی دلیل امر را از خود ایشان سؤال کردیم چنین جواب گرفتیم.

۱۳۹۵ مهر ۵, دوشنبه

خود داری دادستانی از دریافت تقاضای 12 هزار نفری برای آزادی عبدالفتاح سلطانی

soltani9

 معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، در گفت‌و‌گو با «زیتون» از بی‌توجهی قوه قضاییه به درخواست ۱۲ هزار نفر از شهروندان برای «آزادی عبدالفتاح سلطانی» خبر داد. همسر سلطانی روز گذشته این نامه برای ثبت به دبیرخانه قوه قضاییه برد، اما دبیرخانه از دریافت نامه سر باز زد. معصومه دهقان گفت دبیر خانه قوه قضاییه به دلیل «کمپینی» و «سیاسی» بودن نامه، از ثبت آن خودداری کرد. 

۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبهتنها یک نظام قضایی « قرون وسطایی » به خود اجازه می دهد مدافعان حقوق بشر را، به جرم دفاع از حقوق بی گناهان ، به حبس های « ده سال » محکوم کند.

با تبعید قاضی فاسد ، فساد را گسترش می دهیم

خبر آنلاین :

دهقان : بايد اسامي قضات فاسد و رشوه‌بگیر اعلام شود
قوامی: با تبعيد قاضي فاسد، فساد را شيوع مي‌دهيم

بررسي دو فوريت طرح «تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي»، در دستور كار امروز نمايندگان مجلس قرار داشت.

پيش از رأي گيري در رابطه با فوريت طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي، محمد دهقان به عنوان طراح اظهار داشت: 

دو ديدگاه در برابر اين فسادها وجود دارد، اول اينكه اگر فسادي در گوشه ای از قوه قضاييه ايجاد شد ما آن را كتمان كنيم كه آبروی قوه نرود.‌اين ديدگاه غلط است ما اين همه قاضي سالم داريم، اگر در گوشه اي قاضي رشوه ميگيرد و فساد ميكند بايد با اين برخورد شود اسمش هم اعلام شود.‌ در همين تابستاني كه گذشت تعدادي از مسئولان قضايي خدمت رهبري بود كه اين مسائل مطرح شد.رهبري گفتند اگر قاضي فساد داشت او را شلاق بزنيد، اسمش را اعلام و از دستگاه قضايي بيرون كنيد، مردم اينگونه بيشتر اعتماد ميكنند.

سکولاریسم و تجدد

درزمانیکه « نظام چماقداری » حکم و سیطره « دیانت » را به خود اختصاص داده است، با « دیانت » چه باید کرد ؟


تجربه خمینی و حسرت طالقانی!


حسن بهگر
این که پس از ۳۷ سال حکومت دینی، یکی از نخبگان اصلاح طلب آقای علیجانی ناگهان کشف کند که آقای طالقانی مورد علاقه او اگر رهبر انقلاب بود اوضاع فرق می کرد پیش از آنکه شگفت آور باشد موجب تأثر است. زیرا بیانگر آنست که هنوز پس از این همه سال و تحمل این همه مصیبت، تجربه ای نیاندوخته ایم و درجا زده ایم. البته «کاش» ایشان بیشتر بار احساسی دارد تا منطقی، چرا که نمی گوید چگونه چنین امری می توانست اتفاق بیفتد و اگر طالقانی رهبر انقلاب شده بود چه امتیازی بر خمینی داشت. مشکل اصلی ما اسلامی شدن انقلاب بود. پس قرار بود رهبری طالقانی که او هم آخوند بود، چه تغییری در کار ایجاد کند که حال بنشینیم و حسرتش را بخوریم؟

۱۳۹۵ مهر ۳, شنبه

تجدد و ایرانیان در پشا مشروطیت

مهران امیر احمدی
روشنفکر/ تا قبل از جنگ‌های روسیه و ایران، حاکمان قاجار هیچگاه چندان جدی به علل توسعه غرب نمی‌نگریستند. این تغییر نگرش از وقتی اتفاق افتاد که ارتش مدرن امپراتوری روسیه با تجهیزات جدید نظامی مرزهای شمالی ایران را مورد تجاوز قرارداد و طی دو جنگ تهاجمی قسمت‌های عظیمی را از کشور جدا کرد و عملاً استقلال ایران را با تهدید جدی مواجه نمود. 

کسروی و مسئله هویّت سکولار


محمد رضا نیکفر
دفاع پرشور احمد کسروی از مشروطيت و حکومت قانون، انتقاد تند او از خرافه، از «کشيشان» و «همهءهمکاران ايشان، از هر دين و کيش » (آيين، ص 52)* و به طور مشخص از شيعي‌گری و شيعي‌گران، همهنگام دفاع او از ضرورت وجود يک دين بخردانهء مدني، تلاش او برای پيرايش ذهن و زبان، و سرانجام توجه ويژهء او به ايدهء«ايران»، و در اين ارتباط جايگاه آذربايجان در آن، چون همه با هم نگريسته شوند، مي‌توانند سازه‌ها و سويه‌هايی از گونه‌ای تلاش برای ساختن يک هويتِ ايرانی سکولار به شمار ‌آيند.

خامنه ای و تشیع انگلیسی ، توهم یا وحشت  مجتبی واحدی

دز سال ۱۳۷۳ تاکنون هر گاه اتهام‌ "انگلیسی بودن" نثار یکی از روحانیون ‌بلندمرتبه شده دلیل آن احساس خطر رهبر جمهوری اسلامی و عوامل او از تزلزل موقعیت خویش به خاطر جلب توجهات به سوی یک شخصیت مذهبی دیگر بوده است 

دعوت به امام عج و ظهور دجال

       دکتر فیروز نجومی

" جمهوری اسلامی ماموریتی جز زمینه سازی برای ظهور امام زمان(عچ) ندارد." روزنامه اعتماد گزارش میدهد که " این جمله ایست که « محمود احمدی نژاد » روز گذشته ( 7 اسفند) به عنوان چهره مدعو در سومین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد."
سپس آقای رئیس جمهور در ادامه با تاکید فراوان اضافه می نماید که:
جمهوري اسلامي ماموريتي جز پيگيري اين موضوع ندارد. امام، امام است؛ چه نشسته باشد، چه در حال قيام، چه حاکم باشد و چه در حاکميت نباشد؛ امام واسطه فيض الهي است و اوضاع جاري جهان را مديريت مي کند و اگر وجود مبارک او نبود نه تنها امروز کوچک ترين اثري از ايمان و خداپرستي در جهان نمي ماند بلکه ديگر جهاني براي حکومت نيز باقي نبود.»


۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبه

جمهوری اسلامی در منجلاب بی عدالتی خود فرو خواهد رفت


منصوره بهکیش

آن‌قدر در فضای عمومی فرودگاه فریاد زدم و گفتم که چه ظلم‌هایی بر ما کرده‌اند تا همه‌ی حاضران، از مسافران تا ماموران، بدانند که بر ما چه رفته است. مسافران پرسش‌گر و ملتهب مرا نگاه و با هم پچ‌پچ می‌کردند. حتی چند نفر جلو آمده و با من ابراز همدردی کردند و ماموران ناچار برای مهار فضای پرتنش فرودگاه، سرود "ای ایران ای مرز پر گهر" را از بلندگوها پخش کردند 
مسئولان جمهوری اسلامی گمان می‌کنند، با آزار و اذیت بیشتر ما خانواده‌های دادخواه، می‌توانند ما را از راهی که در پیش گرفته‌ایم باز دارند. زهی خیال باطل! آن‌ها هنوز این حقیقت را نفهیمده‌اند که ظلم پایدار نمی‌ماند و سرانجام روزی حقیقت آن چه ستم‌کاران کرده‌اند و آن چه بر ما ستم‌دیدگان رفته است، روشن خواهد شد و جنایت‌کاران وادار به پاسخ‌گویی شده و به سزای اعمال ظالمانه خویش خواهند رسید.

۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

بیانیه


بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران

ما جمعی از سکولار دموکرات های ایران - که امضاء کنندگان این بیانیه دربارهء آینده ایران هستیم - معتقدیم که نتیجهء 37 سال دولت مذهبی در ایران تشدید استبداد، تبعیض های مختلف حقوقی، اقتصادی و انسانی و به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور بوده و وقت آن است که حکومت و مذهب در ایران کاملاً از هم جدا شده و سکولاریسم سیاسی در کشور برقرار شود. آنچه 37 گذشته ثابت کرده این است که هرگونه اصلاح دولت مذهبی قادر نیست معضل اساسی نظام سیاسی را در ایران حل کند و آینده نگری نشان می دهد که لازمهء دموکراسی و پلورالیسم، عدالت اجتماعی و دفاع از منافع ملی، تأسیس دولتی سکولار و دموکراتیک در کشور است. ما در کنار همهء مردم ایران به کمتر از جدایی کامل حکومت و مذهب رضایت نداده و بطور پیگیر این راه را تا نتیجه نهایی برقراری حکومتی سکولار در ایران ادامه می دهیم. ما حق خود می دانیم که این دیدگاه را دربارهءنظام سیاسی در ایران با مردم جهان نیز در میان گذاریم و اعلام کنیم که با هرگونه حکومت مذهبی، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، در کشور مخالفیم.

سی ام شهریور ماه 1395 - بیستم ماه سپتامبر 2016

امضاهائی که تاکنون به دست ما رسيده است؛ اين ليست مرتباً به روز خواهد شد:

مجيد آژنگ - ميلاد آقائی - خيام ابراهيمی - رضا اسماعيلی - حسن اعتمادی - کورش اعتمادی - جهانگير انتظامی - محسن ايراندوست - افشين بابازاده - بهزاد بابائی - حميدرضا برهانی - بابک بيداری - فريده پرتوی - فرهاد تالشی - گلن ترشيزی - پروين حسن پور - مهرداد حقيقت گو - محمد حوران پی - مسعود خدابنده - رحيم خدائی - اسفنديار خلف - سهيل ثابت راسخ - ابراهيم زنگنه - رضا درگاهی - شهرام درويش - بهرام رحمانی - پرستو رحيمی - حميدرضا رحيمی - محمدرضا رضائی پور - مهدی رضائی تازيک - ماردين رضائی کرد - رضا روزبهانی - حسن زرهی - اصغر سپهری - غلام عباس شاه حيدری - شهريار شجاعی - آريو شهبانی - بدری صفوی - پيام طهماسبی - سياوش عبقری - فائزه عليزاده - جهانگير فروهری - آريا قجر - صمد قره داغی ملاحاجلو - عباس قره گزلو - هوشنگ قهرمانلو - امير کيانی - خسرو گل سيرت - مهين سلطانی - محمد مهدی شريفی - حسين شکری - ماری صوفی - مانی طهمورث - حميدرضا قديانی - سام قندچی - بهرام علی نسب - نسترن نيکی عليی - يامک محبی - مريخ مرادی - سعيد مشتی - سيا مصلا - مهدی مفخمی - احمد مقدم - نيما منتظری - شکوه ميرزادگی - انور ميرستاری - شهباز نخعی - اميرحسين نوربخش - احمد نورمحمدی - علی نوری - اسماعيل نوری علا - احمد وحدانی - منوچهر يزديان

_____________________________________________________________________________________________

توضيح سردبير: در پی برگزاری چهارمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، آقای سام قندچی، ضمن پيام تبريک خود که در پی می آيد، پيشنهاد کرده اند که اعلاميهء کوتاهی در مورد سکولار دموکراسی منتشر شود و علاقمندان زير اين سند را، بعنوان يک توافق ملی، امضاء کنند. همانطور که ملاحظه می کنيد من آن را امضاء کرده ام و از شما دعوت می کنم که اگر با مفاد روشن اين مختصر موافقيد از طريق ای ميل زير به من اطلاع دهيد تا امضای نان را نيز پای آن بگذارم.

با مهر و دوستی. اسماعيل نوری علا

جمهوری اسلامی و جامعه ایران در بن بست انقلاب و اصلاحالاهه بقراط

متن سخنرانی در چهارمین کنگره سکولار دموکرات ها

با وجود تغییر و تحولاتی که به طور اجتناب ‌ناپذیر و غیرارادی چه درون حکومت و چه در بطن جامعه جریان دارد، ایران در هر دو دچار انسداد است. انسدادِ حکومت و جامعه هم در انقلاب و هم در اصلاح.

آینده کیست ؟ آینده چیست ؟


محمد رهبر
ایران شگفت جایی است که جوانانش از آینده ناامیدند و پیرمردانِ بالا نشین‌اش امیدوار به زندگی و روزها و سال‌های نیامده، پرشور و سرزنده، نطق می‌کنند.رهبر جمهوری اسلامی در جمع سپاهیان گفت که نسبت به آینده هیچ نگرانی ندارد. این هم از آن «هیچ‌های» به ارث رسیده از امام خمینی است که در بلوای انقلاب از ایشان حادث شد و بعدها دانستیم از پریشانی مرز و بوم و به خاک و خون کشیده شدن ایرانیان، «هیچ» احساسی نداشت و شاید هم با دیدن این همه تباهی دنیا به وجد عارفانه‌ای فرو می‌رفت و زمزمه می‌کرد: کُل شیِ هالِک اِلا وَجهه.

۱۳۹۵ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

آمریکا ستیزی جز اهداف انقلاب نبود، بعدآ به آن تحمیل شد

صادق زیبا کلام
صادق زیباکلام: آیا به راستی آمریکاستیزی جوهره و گوهره انقلاب اسلامی بود؟ آیا به راستی مردم ایران سودای مبارزه با آمریکا در سر داشتند و دشمنی با آمریکا و ضرورت مبارزه با آمریکا موتور و انگیزه انقلاب اسلامی بود؟

جشم انداز موضوع اقلیتها در یک حکومت سکولار دموکرات


اسمعیل نوری علا
تنها راه اپوزيسيون سکولار دموکرات حکومت اسلامی برای جلوگيری از جنگ داخلی و تجزيهء کشور جلب قلوب مردمان کشور است، تعهد کردن نسبت به اينکه تبعيض را برخواهيم افکند و عدالت را جاری خواهيم کرد. به بلوچ و کرد و ترک و ترکمن و عرب ايرانی امکان خواهيم داد که امور خود را خود اداره کنند و کسی از "مرکز" ساعت روشن کردن بخاری‌های سيستان را صادر نخواهد کرد. اين تنها سلاح ما برای جنگيدن با انديشهء تجزيه‌طلبی است

۱۳۹۵ شهریور ۲۹, دوشنبه

انتشار یک نوار؛ فروپاشی تتوری « بد و بدتر »

edam67
روشنفکر/ مولفه‌ی قدرت در ایران پدیده‌ای ‌است پیچیده که با نگاهی ساده در هزارتوی آن،  نمی‌توان به آسانی از زوایا و واقعیت‌های آن آگاهی یافت. اما آنچه مسلم است یک الیگارشی نظامی- مذهبی  با استفاده با ابزارهای سخت و نرم بدون اینکه پاسخگوی افکار عمومی باشد، به جنایت سازمان یافته در ابعاد متفاوت، ادامه می‌دهد.

عاشورا و قتل عام در زندانها


      دکتر فیروز نجومی

مردم ما، صدها سال است که برای هلاک شدن امام سوم، امام حسین، امام امامان، تنها امامی که در میدان نبرد جان باخته است به همراه 72 از اهل بیت و انصارش، از جمله طفلان مسلم، بدست لشگر یزید، چه زاریها، چه ضجه ها  و چه مویه ها که سر نداده و چه خود زنیها که نکنند، چنانکه گویی دقایقی بیش نیست که از مقاتله امام حسین و همراهانش گذشته و بوی خونش که به تازگی بر زمین ریخته شده است، بمشام میرسد. دهم ماه محرم، روز عاشورا، روز عزای عمومی ست، روز سیاهی ست و سوکواری و براه انداختن نوحه خوانی و گریستن و زاری. هر سال  و همه سال ها، بعضا، خود را با ابزار تیز و برنده زخمین و مجروح سازند، 

فسادی هولناکتر از قتل های زنجیره ای

عمادالدین باقی
پرونده فساد بسی عمیق تر، ریشه دارتر، سخت تر وخطرناک تر از پرونده قتل های زنجیره ای است و ریشه مشکلات کشور در زمینه آزادی های سیاسی و مطبوعاتی و اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت را باید در همین فساد جستجو کرد. پرونده نمادین مرتضوی نماد ربط سیاست، فساد، نقض حقوق ملت و آزادی هاست. امروزه فساد قتل عام خاموشی را برعهده دارد که به نام آلودگی هوا، سوء مدیریت شهری، سوء مدیریت بانکی و چه و چه تمام می شود. ایا اینکه معاون اول رئیس جمهور از سیستماتیک بودن فساد می گوید حاکی از ساختارمندی و مافیایی شدن آن نیست؟ 

۱۳۹۵ شهریور ۲۶, جمعه

                    آیا براستی امروز مسلمانی مترادف با « تبهکاری » است ؟؟

واکنش قاسم سلیمانی به سخنان مهدی خزعلی

رادیو فرانسه:

قاسم سلیمانی با انتشار بیانیه ای عجیب به "برخی اظهارات تفرقه افکنانه اخیر دشمن" پاسخ داد و از "برادران و خواهران عزیز خواهش" کرد که نسبت به این "اظهارات فریبکارانه و تفرقه افکنانۀ" دشمن بی اعتنا بمانند. قاسم سلیمانی سپس خود را "سرباز صفر ولایت" خواند و گفت که می خواهد "تا آخر عمر در همین مقام بماند."

به بهانه چهارمین کنگره سالانه سکولار دوموکرات ها در آلمان

gooya0291.JPG
م . ف . سخن .
سال هاست از انجام كار جمعى نااميد شده ام. در كارهاى جمعىِ ما ايرانيان، وقت زيادى تلف مى شود و نتيجه ى دلخواه گرفته نمى شود و بعد از مدت كوتاهى، جمعِ به وجود آمده در اثر اختلاف نظرها از هم مى پاشد يا چند شاخه مى شود. سال ها تكروى در بيان نظر و عقيده هم، اِشكالات زيادى را به من نشان داده است. 

رازینی ، قاتلی که به جنایاتش " افتخار " می کند


ایرج مصداقی

"من در سال ۶۰ به‌عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم، مسئولان فرهنگی آن شهر به من اعلام کردند که ٨٠ تا ٩٠ درصد از جوانان این شهر گروهکی هستند و ٢٠ درصد حزب‌اللهی و بی‌خط. بجنورد از مناطقی بود که منافقین زودتر از ٣٠ خرداد جنگ مسلحانه را در آنجا شروع کردند. وقتی پنج نفر محاکمه و اعدام شدند، قضیه تمام شد" 
علی رازینی متولد ۱۳۳۲ در شهرستان رزن از توابع همدان است. او به علت مخالفت پدرش حجت‌الاسلام محمود رازینی با سیستم آموزشی نوین، به مدرسه نرفت به ادعای خودش در امتحانات متقرفه شرکت و موفق به کسب مدرک تحصیلی شد.

هویت فرهنگی و سکولاریسم
شکوه میرزادگی
چهارمین کنگره سکولار دموکرات ها در هامبورگ

هویت مجموعه‌ای مادی و غیرمادی است که، به هر فرد و گروه و ملتی، شکل و شخصیتی خاص می بخشد. در ساده ترین کلام، هویت شناسنامه ی هر فرد و ملتی است؛ شناسنامه ای که یک فرد یا یک ملت بدون آن ناشناس و ناشناخته می ماند. در جهان امروز هویت یک روی ساده ی «اجتماعی» دارد و یک روی پیچیده ی «فرهنگی» که عمری به درازای چند صد قرن از آن می گذرد؛ و برخی از جامعه شناسان معتقدند که «هویت ملیِ» پدیدار شده در قرن بیستم تحول یافته ی همين «هویت فرهنگی» است و می توان از آن يکی با ذکر اين ديگری ياد کرد، من اما بیشتر دوست دارم که در این جا از همان عنوان «هویت فرهنگی» استفاده کنم.

۱۳۹۵ شهریور ۲۵, پنجشنبه

آزادی چه حس غریب و چند گانه ای است

یادداشت نرگس محمدی به بهاره هدایت

نرگس محمدی که اینک دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذارند، با نگارش دل‌نوشته‌این خطاب به بهاره هدایت، آزادی او را که به‌تازگی از زندان آزاد شده است، تبریک گفت.

بغضی ها به وعده های آمریکا بیشتر اعتماد می کنند تا به وعده های آلهی


دیگربان
محمد سعیدی٬ امام جمعه قم در کنایه‌ای به حسن روحانی گفته برخی «خوش خیال‌اند، گمان می‌کنند اگر ما با کدخدای عالم کنار بیاییم، زندگی‌مان آباد می‌شود.»

موجود وارفته ای بنام دکتر محمد رضا عارف

gooya0286.JPG
م . ف . سخن
عالَم سياست با عالَم علم فرق مى كند. انسان خوب غير سياسى با انسان خوب سياسى فرق مى كند. سياست، اسباب و لوازم خود را دارد كه فقدان آن ها موجب شكست شخصِ وارد شده به عرصه ى سياسى خواهد شد. خودِ سياست، بخش هاى متعددى دارد كه هر كدام اسباب خاص خود را طلب مى كند. 

نامه سعید مرتضوی ، عذر بدتر از گناه


روزنامه جهان صنعت نوشت: 
از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ تا امروز، هفت سال و چند ماه می‌گذرد در حالی که ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، امنیتی و قضایی آن همچنان چالش‌برانگیز است و مورد بحث قرار می‌گیرد. نامه عذرخواهی سعید مرتضوی از رهبری انقلاب، خانواده جان‌باختگان و ملت ایران از بابت وقایع کهریزک که یکشنبه گذشته منتشر شد، آخرین رونمایی از چنین چالشی را نمایندگی می‌کند.

۱۳۹۵ شهریور ۲۴, چهارشنبه

مادر سهراب اعرابی : از نامه مرتضوی بوی خیر به مشام نمی رسد


پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی از شهدای جنبش سبز در یادداشتی از نامه عذرخواهی سعید مرتضوی ابراز تعجب کرده و این پرسش را مطرح کرده است که با آنکه پذیرفتن جنایت بزرگ کهریزک پس از هفت سال از طرف فردی که در تمام این سال‌ها در دادگاه‌ها، تریبون‌ها، دفاعیات و رسانه‌ها نقش خود را در این فجایع انکار می‌کرد، برایم عجیب بود. با این حال خوشحالم از این بابت که مرتضوی به گناه خود اعتراف کرد. اما آیا فقط عذرخواهی کافی است؟

تصور عقب ماندگی مومنان در خارج ازذهنیت عقیدتی کاری عبث است !


محمد علی مهر آسا

گاه به گاه خداپرستان نماز نخوان و روزه نگیر و مسلمانانی که تنها از مسلمانی نامش را مانند کتاب بر دوش... حمل می کنند، به ما ایراد می گیرند که: چرا به دین مردم کار دارید و با عقاید آنان درافتاده اید. و از اینکه ما خدایشان را نمی شناسیم و قبول نداریم؛ و نمایندگان آن خدا را جزو قازورات می دانیم، ناخوشنودند و به نظرشان ما کافریم. بسیار خوب من خود اقرار می کنم که مطابق شرع اسلام من کافرم. خوب من چه فرقی دارم با کسی که می گوید مسلمانم اما نه نماز می خواند و نه روزه می گیرد؛ و عرق و شراب هم می نوشد و اموال مردم را نیز اگر دست دهد می بلعد. در حالی که من این کارها را نه از روی گناه بلکه به خاطر زشتی کار نمی کنم.

تقابل قلم و قمه، در آمدی بر سازماندهی و بسیج لات ها و جاهلان توسط اصولگرایانشاهو حسینی

تلاش‌های رضاشاه برای مدرنیزاسیون در ایران و شکل‌دهی به یک نظام‌ بوروکراتیک‌ حکومتی که از سویی منجر به آسیب لات‌ها و جاهل‌ها گردید و از سویی با رواج مدرسه مدرن، ایجاد سازمان اوقاف زمینه‌های حذف استقلال روحانیت را فراهم آورد و این روند روحانیت و رضاخان را در مقابل هم قرار داد، منجر به نزدیکی بخشی از قشر جاهل و لات به روحانیت گردید 

۱۳۹۵ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

وزیر دادگستری وافتخار داد گریزیعلی ایزدی
ادعای اخیرمصطفی  پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی و یکی از اعضای هیات 4 نفره کمیته کشتاربه عنوان نماینده وزارت اطلاعات در آن ، با این عبارت که :
" افتخارمی کنم که دستورخدا درباره منافقین را اجرا کردیم . " 

از چند زاویه قابل بحث است .

چهارمین کنگره سکولار دموکرات هاعدالت جنسیتی و قانون اساسی

بهمن کشاورز
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان زن در قانون اساسی، مطالب مفصلی آمده است، در قسمتی از این بیان به این عبارت‌ها مواجه می‌شویم: «… طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…» و در انتهای همین قسمت از مقدمه‏ قانون اساسی می‌خوانیم «…زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء‌بودن و یا ابزارکاربودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده است و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‏های مکتبی، پیشاهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‏های فعال حیات می‏باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود»؛ با این بیانات تردیدی باقی نمی‏ماند که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اولین اعلامات خود در قانون اساسی و براساس آرمان‏هایی که در پی تحقق آن است، 

۱۳۹۵ شهریور ۲۲, دوشنبه

اصلاح طلبان همتی !حسن بهگر

همه ما از مصائبی که حکومت اسلامی به خاطر حجاب بر سر زنان میهن ما می آورد آگاهیم . متولیان حکومت اسلامی همه ی بلایای زمینی و آسمانی از سیل و زلزله تا گرانی را محصول بدحجابی می شمرند . بر سر هر کوچه و برزن مأموران منکرات کمین کرده اند تا موی بیرون آمده از چادر و روسری را بپوشانند. آش آنقدر شور شده است که آیت الله صانعی، ملای سوگلی اصلاح طلبان هم اظهاراتی از این قبیل را که کم آبی هم محصول بدحجابی است، به سخره گرفته است و کلیپ ویدیوی آن در شبکه های اجتماعی در گردش است.