۱۳۹۹ اسفند ۲۴, یکشنبه


قانون اساسی خواهان دموکرات از "مغز" بیانیه  ١٤  نفر دفاع کردند
امروز کمپین نه به جمهوری اسلامی پس از گذشت یک سال نیم از "پوسته" آن 
اما ، آنرا به فال نیک می گیریم و از آن حمایت می کنیم

یکسال ونیم پیش  ١٤ نفر از هموطنان ما که اکثریت آنها بجز شادروان  دکتر محمد ملکی  روزگارطویلی از حامیان  سرسخت جمهوری اسلامی بوده و نهایتآ از مشاهده آنهمه بیداد سرخورده ازنظام، بیانیه خود تحت عنوان " بیانیه  ١٤ نفر" را صادر کردند.
همگان شاهد آن بودیم که آن بیانیه بعلت بی محتوایی مورد استقبال قرار نگرفت.
اما، زمانیکه بیانیه دوم آنها صادر شد ، مورد استقبال فراوان از سوی همه افراد و گروه ها و سازمانها قرار گرفت. 
 
زیرا، درخلاصه، آن بیانیه چنین می گوید: ما خواهان آنیم که این نظام در کلیت خود برود و جایگزین آن نظامی بشود که قانون اساسی آن مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر و شعار ما نه به جمهوری اسلامی  می باشد ، و به هیچ گروه و دسته سیاسی متعلق نیستیم. 

 صادر کنندگان بیانیه را باید "بنیانگذاران قانون اساسی خواهی دموکراتیک" نامید و نام  آن بیانیه با آن محتوی  باید در تاریخ مبارزات بحق  قانون اساسی خواهی دموکراتیک ثبت شود .

اما ، امروز شاهد آنیم که کسانی که حدود چهار دهه است نه به جمهوری اسلامی داده بودند،  تنها شعار را ،که در واقع پرچم آن بیانیه بوده است را گرفته و محتوی آنرا کنار نهاده اند.

بنابرین ما قانونی اساسی خواهان دموکرات، اجازه نخواهیم داد که خواست به حق آن بیانیه که در واقع همان مطالبات مردم است ، به صرف چرخش تعدادی از آن صادرکنندگان  به سمت وسوی گروهی ، کمترین خللی وارد شود.

قانون اساسی خواهان دموکرات

۱ نظر:

 1. آینده ایران یک جبر تاریخ با تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهد بود
  در خارج چه به جمهوری اسلامی "نه" بگوئید و چه "آری"، نود و پنج درصد مردم در داخل ایران به این رژیم آخوند نه گفته و خواهند گفت
  در خارج چه انتخابات را تحریم بکنید و چه نکنید، هر بچه دبستانی در داخل ایران میداند که انتخابات با این قانون اساسی فرقی به حال ملت نخواهد داشت
  آیت الله خاتمی امام جمعه تهران بیست سال پیش وقتی خاتمی رئیس جمهور شده بود گفته و من ویدئوی او را بارها پخش کرده ام که گفته: فرقی نمیکنه چه کسی به مجلس برود. ما یک قانون اساسی داریم که بر مبنی "ولی فقیه" است
  مردم در داخل ایران عصبانی هستند و امروز به هیچ شعاری بغییر از تغییر قانون اساسی و بیانیه 14 تن دل نبسته اند
  سهراب چمن آرا

  پاسخحذف