۱۴۰۰ فروردین ۲, دوشنبه

 نه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ، آری به قانون اساسی دموکراتیک ایران!

اگر ما حتی روی حداقل های "قانون اساسی دموکراتیک" به توافق نرسیده ایم، چگونه  بخود اجازه می دهیم که به قانون اساسی جمهوری اسلامی "نه" بگوئیم ؟ 

مگر نشنیده ایم که گفته اند: قانون بد، از هرج مرج بهتر است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر