۱۴۰۰ فروردین ۴, چهارشنبه

 نگاه به قانون اساسی آینده ایران

قانون اساسی خواهان سکولار دموکرات،

نه خود یک گروه سیاسی ونه بهیچ گروه و دسته سیاسی  وابسته است
زیرا، قانون اساسی متعلّق به همه است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر