۱۳۹۵ مرداد ۱۸, دوشنبه

امر کنید که ماموران حکومتی حداقل با مردگان بهایی دشمنی روا ندارند

هرانا
یک هموطن بهايی در ایران در نامه ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی با درخواست «قاضی کردن وجدان» به مشکلات عدیده شهروندان بهایی در ایران ازجمله تخریب قبرستان های پیروان این آیین پرداخته و از وی خواسته است “امر کنید که ماموران حکومتی حداقل با مردگان بهائی دشمنی روا ندارند”.


به گزارش خبرگزاری هرانا، در نامه این هموطن بهايی که "کمال الدین آزموده" نام دارد، آمده است: جناب آیت الله خامنه ای حکایت ما بهائیان حکایت غریبی است.
ما از هر سو در وطنمان تحت ظلم، نابرابری، تبعیض، و محاصره اقتصادی قرار داریم که اگر انصاف را روا داریم هر بیگانه و نا آشنایی دلش بر آنچه که بر ما وارد گشته خواهد سوخت. از دیدگاه شما ما کافر و خدا ناباوریم ولی خودتان نیز به خوبی میدانید که چنین نظری حقیقت ندارد و دین بهائی مانند شریعت مقدس اسلام توحید محور و خدا باور است. اما از مباحث الهیاتی که گذر کنیم، میتوانیم رواداری و انصاف را در حق غیر مسلمانان نیز در نظر گیریم.

اگرچه میتوان گفت که همین که بهائیان حق زنده بودن در ایران را دارند، این همان انصاف و رواداری اسلامی در حق آنهاست. اما با در نظر گرفتن این فرضیه، آیا ابتدایی ترین حقوق انسانی آنها رعایت میشود؟ جناب آیت الله خامنه ای، شما به خوبی میدانید که بهائیان ازبسیاری ازحقوقشان مثل حق تحصیل،حق تشکیل محافل رسمی بهائی، حق به زبان آوردن عقاید و ابراز نظرشان و حق کارحتی در پایین ترین سطوح دولتی نیز محرومند. از آن گذشته نگاهی که به آنهامیشود نگاهی مملو از تبعیض و تعصب است. من در اینجا نمیخواهم که همهحقوق بهائیان را از شما طلب کنم چه که این تسامح بیشترمیتواند قلبهایی را شاد سازد و مردمی را امیدوار. مطمئن باشید که اگرتنها امر فرمایید که قبرستانهای بهائی را نابود نکنند، کار خیری و خداپسندانه ای در حق ما بهائیان انجام خواهید داد.

جناب خامنه ای من تصمیم به نگارش این نامه را گرفتم چون احساس کردم شاید صدای من به شما برسد و چه بسا تاثیری بسیار ناچیز در نگاه شما ایجاد کند که لااقل مردگان ما در قبرستانهای بهائی کمتر دچار بی حرمتی گردند. تمام آرزوی من این است که لحظه ای در خود اندیشه فرمایید و امر کنید که ماموران حکومتی حداقل با مردگان بهائی دشمنی روا ندارند. جناب آیت الله خامنه ای احتمالا میدانید که در همین روزهای اخیر قبرستان بهائیان در قروه با خاک یکسان شد و شاید میدانید که به تازگی دوباره مسئولین مانع دفن یک شهروند بهائی به نام پوران عنایتی در شهر تبریزشدند و احتمالا میدانید که در سراسر ایران قبرستان های بهائی به صورت سیستماتیک از طرف حکومت در معرض حمله ونابودی و با خاک یکسان شدن قرار دارند. البته در برخی شهرها که قبرستانهای بهائی به صورت کامل با خاک یکسان نشده اند، مثل شهر یزد، درختهای قبرستان را نابود کرده اند و سنگ قبرها را شکسته اند، درختانی که بهائیان یزد در طی سالها آنها را با دشواری بسیار آبیاری و بزرگ کرده بودند. 

جناب اقای خامنه ای لحظه ای فرض بفرمایید که بهائی و بهائی زاده بودید و پدر یا مادر شریفتان در قبرستان بهائی در تهران دفن بودند و بعد از انقلاب روزی ناگهان مطلع میشدید که قبرستان به صورت کامل ویران گشته و هیچ اثری از عزیزانتان نیست. آن لحظه چه احساسی به شما دست میداد؟ آن روزها به پایان رسیده اما هنوز بی حرمتی بر قبرستانهای بهائی به اتمام نرسیده است چون همان طور که میدانید حدود دو سال و نیم پیش، بعد از سی و چهارو اندی سال پس ازانقلاب، متاسفانه نابودی قبرستان تاریخی بهائیان شیراز رقم خورد.

جناب خامنه ای اطمینان داشته باشید که نابودی قبرستانهای بهائی هیچ ثمری برای نظام جمهوری اسلامی نخواهد داشت. لحظه ای درنگ بفرمایید و از خودتان پرسش کنید که ویران ساختن قبرستانهای بهائی چه نوع اسلامی و چه نوع تفسیر نامبارکی از قرآن کریم وشریعت مقدس اسلام را به نمایش میدهد؟ آیا قرابتی میان این حرکتهای ناثواب در ایران و اعمالی که گروههای تندرو یا رادیکال در منطقه خاور میانه با بناهای تاریخی انجام میدهند مشاهده نمیفرمائید؟ آقای خامنه ای چند ماه پیش درخواست دریافت گذرنامه به سفارت ایران را در خارج کشور دادم و بعد از مدتی گذرنامه خود را دریافت کردم. چقدر شادمان شده بودم و حس تعلق خاطر به وطنم در من موج میزد. احساس میکردم که به حساب می آیم و ایرانی بودنم هم مورد قبول نظام جمهوری اسلامی است.

ازشما تقاضا میکنم این احساس تعلق خاطر را در وجود من و امثال من نابود نکنید. حداقل کاری که میتوانید در این خصوص انجام دهید جلوگیری از ویران ساختن قبرستانهای بهائی در وطن مقدسمان ایران است. امیدوارم که همانگونه که به درد دل محمدعلی کامفیروزی گوش فرا دادید به خواهش بنده هم نظری افکنید. جناب خامنه ای اگرچه مرگ پایان راه نیست و به نوعی آغاز زندگی جاویدان است که به قول خیام: «فردا که ازین دیر فنا درگذریم ……..با هفت هزارسالگان سربسریم » اما مکان دفن مردگان نیز مکان مقدسی است که همان طور که میدانید نباید مورد بی حرمتی قرار گیرد.


من وطن، خانه ام را دوست دارم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر