۱۳۹۵ مرداد ۲۰, چهارشنبه

معلمان راستین جامعه ما


از پس از انقلاب، براستی باید جماعت شما را بزرگترین معلمان جامعه دانست ، زیرا بخوبی توانستید به این مردم فریب خورده بیا موزانید که « دیانت اسلام » چیزی جز آدم کشی ، چپاول و تجاوز به مال دیگران نیست ، تا مردم دریابند که این جنابان با زبان دیگری دو باره آنها را فریب ندهند. ملت شما را معلمان ستمدیده می داند نه آنهائیکه برای مدام برای حقوق معوقه خود اجتماع می کنند و توجه به ستمی که تا کنون کشیده و می کشید ، نیستند! هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر