۱۳۹۵ شهریور ۱, دوشنبه

اندیشه سازی در جهان تشیع


اندیشه منحوس تشیع در طول تاریخ  به  پیروان ابله خود آموخته و می آموزد که حسین خوب بوده است  و یزید بد. بنابراین ، باید از راه حسین پیروی کرد و مدام بر یزید و پیروانش لعنت فرستاد. به پیروی از همین اصل اقدام قاسم سلیمانی با سپردن مهمترین پایگاه سرزمین ما  به دشمن،  اقدامی حسین وار بوده است ، اما از آنجائیکه روزگاری مریم رجوی در کمپ اشرف  مرتکب خطاهایی شده است ، دست به عملی یزیدوار زده است که از دیدگاه جهان تشیع هرگز بخشودنی نیست.


 از دیدگاه این اندیشه سازان چنین سخنانی فریبکارانه استاما ، چنین سحنانی در راستای خدمت به اسلام و امام حسینهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر