۱۳۹۴ بهمن ۲۶, دوشنبه

شورای حقوق بشر باید در باره آزادی دین یا اعتقاد در مقابله با ناروایی دینی قاطعیت داشته باشد


فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از شورای حقوق بشر می‌خواهد با فوریت اقدامات خود را برای ترویج آزادی دین یا اعتقاد و محافظت از آن و مقابله با نارواداری دینی با توجه به مسایل حساس ـ از تکثرگرایی دینی و محافظت از اقلیت‌های دینی تا مبارزهٔ کامل با نارواداری دینی شامل اقدامات علیه پیروان همهٔ دین‌ها و عقیده‌ها و نیز کسانی که پیرو هیچ دین یا اعتقادی نیستند ـ افزایش دهد.

پنج سال پس از تصویب قطعنامهٔ ۱۶/۱۸ شورای حقوق بشر [۱]، همزمان با گسترش نارواداری دینی و خشونت به نام دین، سازمان ملل با تلاش‌های بعضی از کشور‌ها روبروست که می‌خواهند مفهوم «اهانت به دین» را که با حقوق بشر ناسازگار است دوباره زنده کنند و به مخالفت با موازین بین‌المللی آزادی دین یا اعتقاد و آزادی بیان بپردازند.


در شرایطی که دبیر کل سازمان ملل برنامهٔ عمل خود برای پیشگیری از افراط‌گرایی خشونت‌بار [۲] با تأکید بر اهمیت توجه به دلایل ریشه‌ای آن و از جمله عدم رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون، بی‌عدالتی و ازخودبیگانگی را منتشر می‌کند، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از شورای حقوق بشر می‌خواهد با فوریت اقدامات خود را برای ترویج آزادی دین یا اعتقاد و محافظت از آن و مقابله با نارواداری دینی با توجه به مسایل حساس ـ از تکثرگرایی دینی و محافظت از اقلیت‌های دینی تا مبارزهٔ کامل با نارواداری دینی شامل اقدامات علیه پیروان همهٔ دین‌ها و عقیده‌ها و نیز کسانی که پیرو هیچ دین یا اعتقادی نیستند ـ افزایش دهد.
در گزارشی که امروز منتشر شد، [۳] فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر تهدیدهای رو به رشد علیه موازین و توافق بین‌المللی دربارهٔ آزادی دین یا اعتقاد، آزادی بیان و مقابله با نارواداری دینی را شرح داده و توصیه‌هایی را به کشور‌ها برای تحقق کامل آزادی دین یا اعتقاد برای همگان، ارایه کرده است. این گزارش به آزادی دین و تکثرگرایی، محافظت از اقلیت‌های دینی و حاملان نظریات مستقل و ویژگی تقویت متقابل آزادی دین یا اعتقاد و آزادی بیان در چارچوب اجرای قطعنامهٔ ۱۶/۱۸ شورای حقوق بشر می‌پردازد.
گزارش بر ضرورت دفاع قاطع شورای حقوق بشر ـ نهاد اصلی حقوق بشر سازمان ملل ـ از موازین و توافق بین‌المللی و کمک به اجرای کامل قطعنامهٔ ۱۶/۱۸ و تحقق آزادی دین یا اعتقاد در تمام جنبه‌ها آن تأکید کرده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادداشت

[۱] «مقابله با نارواداری دینی، کلیشه سازی منفی و بدنام سازی و تبعیض، تحریک به خشونت و خشونت علیه اشخاص به‌خاطر دین یا اعتقاد»: http://www2.ohchr.org/english/bodie...

[۲] نگاه کنید به www.un.org/counterterrorism/ctitf/e...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر