۱۳۹۴ اسفند ۴, سه‌شنبه

یا دیانت اسلام بد و کثیف است ؟ یا مسلمانان آنرا به چنین مصیبتی انداخته اند؟ در هریک از دو حالت ، پیروان این دیانت بدانند که امروز از دیدگاه جهانیان ، مسلمانان در « لجنزار »غوطه می خورند و خود نمی دانند ! رضا صابرهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر