۱۳۹۴ آبان ۴, دوشنبه

فهرست مقالاتی که مصداق « تبلیغ علیه نظام » شدند

 کلمه                                                                          
علیرغم آنکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شامل حال معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی می شود، دادگاه انقلاب حاضر نیست این ماده را در پرونده ی وی اجرا کند. با سر باز زدن از قانون به دلیل حکم مقیسه، در دادگاهی که تاج زاده در اعتراض به غیرعلنی و غیرقانونی بودنش در آن شرکت نکرده بود، همچنان در انفرادی به سر می برد.
به گزارش کلمه، سیدمصطفی تاجزاده، زندانی سبز محبوس در زندان اوین که طی ۶ سال گذشته در انفرادی محبوس بوده است، به دلیل انتشار یادداشت هایی حاوی نقدهای مشفقانه که در این سال ها منتشر کرده، به یک سال حبس دیگر محکوم شده است.
این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت باید در تاریخ ۲۸ اردیبهشت امسال با پایان محکومیتش آزاد می شد اما به بهانه اجرای حکم تازه یک سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام از آزادی اش ممانعت به عمل آمد و ماده ۱۳۴ نیز در مورد وی اعمال نشد.
او هم چنان در بند انفرادی به سر می برد و در اعتراض به اقدامات غیرقانونی قوه قضائیه برای اجرای حکم شش ساله از مردادماه ۸۹ تاکنون نزدیک به ۵ سال روزه دار است و حالا دوباره به یک سال حبس دیگر محکوم می شود. رایی که نشان می دهد این قوه قضائیه است که تبلیغ علیه نظام می کند و نه تنها آزادی های مصرح در قانون اساسی را نادیده گرفته بلکه با حبس غیرقانونی و اعمال شکنجه سفید چهره نظام را مخدوش می کند.
متن رای دادگاه سیدمصطفی تاجزاده که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
به تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۳، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل در وقت مقرر تشکیل است پرونده کلاسه د ط/۱۹۳۲۹/۹۲ اتهامی آقای مصطفی تاج زاده فرزند مظفر دائر به فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت نظر است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و اینکه نامبرده در حال تحمل زندانی می باشد و نامبرده چندین مرتبه جهت حضور در دادگاه دعوت شده و از حاضر شدن در دادگاه امتناع ورزیده و وکلای خود را عزل نموده، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای مصطفی تاج زاده فرزند مظفر دائر به فعالیت تبلیغی برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده و بیانیه های صادره از سوی نامبرده در زمان تحمل حبس با عناوین «پدر مادر ما باز هم متهمیم»، «کشتی حلف الفضول»، «انقلاب مخملی یا کودتای نظامیان»، «پیامدهای دموکراسی ستیزی کلیسا»، «خودسرها از طریق ستاد کودتا سازماندهی می شوند»، «ما هرگز شکایتمان را از کودتاچیان پس نمی گیریم»، «تمامت خواهان ایرانی بیش از آن که با علوم انسانی مخالف باشند با حقوق انسانی مخالفند»، «دوره شعار خدا شاه میهن سپری شده و امروز فصل الخطاب قانونی اساسی است»، «جنتی نماد مخالفت با انتخابات آزاد در ایران است»، اقدام به تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی نموده است.
نامبرده در بیانیه پدر و مادر متهمیم دادگاه های نظام مقدس جمهوری اسلامی را دادگاههای فرمایشی و نمایشی قلمداد نموده است و نظام را متهم به تعطیلی قانون اساسی و عدم اجرای آن نموده است و به حمایت و دفاع از اغتشاشگران و فتنه جویان ۲۵/۳/۱۳۸۸ پرداخته و انتخابات آزاد مردم سالاری نظام را کودتای انتخاباتی قلمداد نموده است مسئولین نظام را جناح حاکم و سرکوبگر معرفی نموده است و مقابله کنندگان با استکبار جهانی و افراد مدافع ارزشهای نظام را طرفداران اسلام پادگانی، طالبانی معرفی نموده است و نظام ولایی جمهوری اسلامی را با نظام شاهنشاهی تطبیق نموده و شعار خدا شاه میهن در آن شاه مقدم بر پایه ملت دانسته و اعلام داشته نظام ولایی خدا، شاه، میهن است و اعلام میدارد که مسئولین نظام ادبیات فرعونی محمدرضاشاه را زنده کرده اند و در برخورد با منتقدان از آن ادبیات استفاده می کنند، و نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان را توهین بزرگ به ملت دانسته است و در بیانیه خود اعلام می دارد استراتژی عملی جنبش سبز باید برای رسیدن به انتخابات آزاد از تاکتیک – اعتصاب غذا و اجتماع خیابانی یا تیمی استفاده کرد که فراخوان دعوت به ادامه اغتشاشات خیابانی را داده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بیانیه های صادره از سوی نامبرده دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته مستنداً به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکسال حبس محکوم می نماید.
رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دفتر مقرر است حکم صادره ابلاغ در صورت عدم واخواهی و عدم اعتراض پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام ارسال شود. Ab 14/02
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی
محمد مقیسهزمانیکه عدالت اسلامی بدست چنین افرادی اعمال می شود ، می توان کسانی را که دیانت اسلام را لعنت می کنند، مورد ملامت قرار دهیم ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر