۱۳۹۸ تیر ۳۱, دوشنبه

ـ

دو نگاه متفاوت برای آبادی ایران
نگاه پزشکی  که آبادی ایران را تنها در گرو دستیابی رضاپهلوی به قدرت ، فارغ ازاستفاده از هر وسیله ، جستجو می کند و لاغیر.....

و
نگاه وکیلی که آبادی ایران را تنها در گرو  یک دادگستری مستقل همراه با یک کانون وکلا ی مستقل ، فارغ از هر نوع شکل نظام ، جستجو می کند و لا غیر....

عبدالحمید وحیدی از حامیان سرسخت بیانیه ۱۴ نفر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر