۱۳۹۸ مرداد ۸, سه‌شنبه

!

از دکتر سعید احمدی
من می گویم که مردم نظام  خود را انتخاب کرده و شاهزاده رضا پهلوی را بعنوان رهبر خود برگزیده است ، حال دیگر چه لزومی دارد که ما بیاییم دنبال ۱۴ نفر که گذشته همه آنها برای ما مشکوک است ، راه بیفتیم!
  البته مقصود ایشان  از نوع  شاهزاده ای که در تصویر مشاهده می نمایید! 


تا امیر عباس همه فن و حریف
من بعنون حقوقدان ومدرس قانون اساسی ، پیش نویس قانون اساسی آینده ایران را تدوین کرده ام ، حال دیگر چه نیازی وجود دارد که در آینده مجلس موسسانی تشکیل ، و بخواهد آنچه را که  سالیان دراز روی آن کار کرده ام را ، به بحث و گفتگو بگذارد. این مدعیان دروغین آینده  ، امروز کجا هستند؟  چرا چیزی نمی گویند؟


بدون تردید ، در فردای سرنگونی این نظام ،  با غفلتی که ما امروز از خود نشان می دهیم  ،  در مجلس موسسان کسانی قرار خواهند گرفت که امیر عباس همه فن و حریف  ، هرگزبه گرد آنان نخواهد رسید! آن زمان است که ما حسرت امیر عباس را خواهیم برد!


امیر عباس همه فن و حریف و فرشگردی ها
۱ نظر:

  1. در موردقانون اساسی می‌شد همه آن وقت را کوتاه تر که هیچ ایده الوژی و دین و نباید در راس قدرت قرار گیرد و سه قوه مستقل از هر شاه و ‌شیخ در رژیم مشروطه یا جمهوری .در مورد شکنجه و زندان انفرادی بدرستی بیان شد چیزی که غایب بود در تمام این صحبت حکم اعدام که معتقدم در قانون اساسی آینده باید اعدام لغو شود به هر جرمی.

    پاسخحذف