۱۳۹۸ مرداد ۶, یکشنبه

ایران جمهوری اسلامی نیست! پس چه باید باشد؟

نقش سازنده حقوقدانان وصاحبنظران
درراستای مطالعه و بررسی قانون اساسی نوین آینده ایران 
پیش از تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی برای پاسخ  به اینکه: ایران چه باید باشد! هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر