۱۳۹۸ تیر ۲۹, شنبه

 من آقای نوری زاد را نمی شناسم !اما!
بدرایت و شناخت همکاران جان برکفم نسبت به ایشان ایمان دارم ، پس درغیابشان، با تمام توان ازقضاوت آنان درخلاف این دغل بازان هرزه گو ایستادگی می کنم.   
آیا زمان آن نرسیده است که مردم  خود را از دام این سیاست بازان رها کرده و نگاهی به قضاوت حقوقدان درون کشور بیندازند؟
عبدالحمید وحیدی وکیل دادگستریهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر