۱۳۹۸ مرداد ۱, سه‌شنبه

-

پیدا کنید پرتغال فروش را!
ریشه ها وچگونگی شکل گیری
بیانیه ۱۴ نفر
پرسش؟
آیا آقای نوری زاد و محمد ملکی بدون مشورت با دکتر قاسم شعله سعدی و محمد سیف این بیانیه را همراه سایرامضاء کنندگان تنظیم می کردند؟ 
اگر بدون مشورت ،این بیانیه را تنظیم کرده بودند، وکیلی همچون آقای شعله سعدی بازهم می پذیرفت که وکالت گروهی را که خود سرانه و بدون مشورت بیانیه ای را تنظیم کرده اند را ، بعهده بگیرد؟ مهمتر اینکه شناخت عمیق و عاطفی میان آنان حاکم بوده است. این کلیپ گویای آن رابطه تنگاتنگ است. 


آقای جواد لعل محمدی در گفتگو با آقای اعتمادی
صراحتآ می گوید در مورد وثیقه آقای نوری زاد ما به توصیه آقای محمد سیف عمل کردیم!
حال پیدا کنید پرتغال فروش را!
عبدالحمید وحیدی وکیل دادگستری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر