۱۳۹۸ آذر ۱۷, یکشنبه

عامل نکبت چهل سالهء مردم ایران:
 چپِ دنبالچهء اصلاح طلبان
سام قندچی
     
دوباره با بیانیه ی اخیر میرحسین موسوی، دار و دسته های چپی های دنبالچهء اصلاح طلبان صدا بلند کرده اند؛ چپی هائی که گمراههء حمایت از خمینی در انقلاب 57 را برای ملت ایران به ارمغان آوردند، و بعد هم حمایت از دانشجویان خط امام در دوران گروگانگیری سفارت آمریکا، و در پی آن نیز کارشان در آغاز دهه شصت کارشان به همکاری با سپاه پاسدارن در سرکوب جنبش های انقلابی ایران کشید، و تا پایان دهه شصت نتیجهء کارشان قلع و قم خود چپ و مجاهدین بود، و بعد هم شکست جنبش سبز به رغم همه ی هشدارها درباره آرام نکردن آن با قولهای کریدورهای قدرت، و دو سال پیش نیز سرکوب خیزش 96 که با همکاری اصلاح طلبان صورت گرفت.
اصلاح طلبی در ایران رفرمیسم کانت نیست بلکه نظیر اخوان المسلمین "مسالمت جوی" امروز، مکملی است برای تداوم حاکمیت کوکلاکس کلان های اسلامی.
چپِ دنبالچه ی اصلاح طلبان، بیش از همه ی اسلامگرایان باعث شکست مردم ایران شده است، چرا که بخش اصلی اپوزیسیون ایران را برای یک قرن، چپ تشکیل می داده است. امروز از هر ایرانی عادی بپرسید خواهند گفت که آرزو دارند به اندازه ی افغانستان و عراق آزادی و دموکراسی داشته باشند؛ واقعاً این را چپی های دنبالچهء اصلاح طلبان در چهل سال گذشته باعث شده اند، و حالا هم دارند همین کار را با خیزش98 می کنند تا این جنبش را نیز به شکست بکشانند و همچنان از مردم ایران برای آنچه چهل سال بر سر مردم آوردند، عذرخواهی نکرده اند.

اکنون وقت آن است که هر کسی در جنبش چپ با راهی که اينها رفته اید مخالف است بدون اما و اگر راهش را از شما جدا کند.
چپِ دنبالچهء اصلاح طلبان مسؤل نابودی یک ملت در 40 سال گذشته هاست. اصلاح طلبان اسلامی به هرحال رژیم اسلامی را می پسندند و می خواهند آن را به هرشکلی شده حفظ کنند و قابل فهم است که چرا مردم را از سوریه ای شدن می ترسانند چون خواب حکومت اخوان المسلمین مصر را برای ایران دیده اند، اما ش چپِ دنبالچهء اصلاح طلبان، در لباس چپ و سکولار، این رژیم را 40 سال است تقویت کرده و می کنند و به جای حرف زدن از این نکبتی که در شکل دادن اش سهم بزرگی داشته اند، برای قصه های خطر سوریه ای شدن اصلاح طلبان سینه می زنند، و جلوی پیروزی مردم را بارها در این 40 سال سد کرده و می کنند.
آن دوستانی نیز که همچنان در صفوف چپِ دنبالچهء اصلاح طلبان مانده اند، به خود و مردم ایران خیانت می کنند. درست است که نگارنده ی این سطور چپی نیستم و خود را آینده نگر می دانم، اما چپی هایی نیز بوده اند که همهء این 40 سال راه خود را از این جریان ارتجاعی دنبالچهء اصلاح طلبان جدا کرده اند.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

دوازدهم آذر ماه 1398 - December 3, 2019

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر