۱۳۹۸ آذر ۱۸, دوشنبه

اطلاعیه " کمیته حمایت از بیانیه 14 کنشگر سیاسی"
به مناسب روز جهانی حقوق بشر

هموطنان ، مردم آزاده جهان
10دسامبرسالگرد صدوراعلامیه جهانی حقوق بشر را به روز خیزش حق طلبانه  و روز دادخواهی چند صدزن ومرد وکودک بیگناهی که توسط آدمکشان حکومت ولایت فقیه به قتل رسیدند و نیز هزاران تن که در جریان قیام آبان ماه زخمی و دستگیر شدند، تبدیل کنیم.  بپاخیزیم و با تداوم کارزاردادخواهی اجازه ندهیم جمهوری اسلامی، که 40 سال است با سرکوب وایجادرعب ووحشت و کشتارحکومت می کند، قیام بعدی مردم ایران را وحشیانه ترسرکوب نماید.
هموطنان عزیز، مردم آزاده جهان 
پس ازحدود سه هفته که ازسرکوب وحشیانه قیام مدنی و سراسری آبان ماه می گذرد، هنوزازابعاد سرکوب وتعداد دقیق قربانیان، مجروحان ودستگیرشدگان آن نافرمانی مدنی سراسری که لرزه برپیکرفاسد جمهوری اسلامی انداخت اطلاع دقیقی دردست نیست. حکومت ولایت فقیه از یکطرف اطلاعاتی که از طرف برخی ازنهادهای مستقل بین المللی وداخلی  ارائه داده میشود را غیرواقعی اعلام میکند وازطرف دیگرخود به دروغ پردازی متوسل میشود واخبارواطلاعات غیرواقعی منتشرمی کند.
روزجهانی حقوق بشرفرصت مناسبی برای ما ایرانیان درسراسردنیا است که درهرکجا هستیم  صدای حق طلبانه هموطنان زجردیده درون کشورباشیم وازسازمان ملل متحد، مجامع بین المللی حقوق بشر، ودولت های اروپائی وامریکائی بخواهیم که دراولین فرصت هیأتی حقیقت یاب برای بررسی ابعاد جنایات جمهوری اسلامی به ایران اعزام دارند.
شبکه های کشوری و شهریِ فراگروهی"نه به جمهوری اسلامی" ازتمام فعالان سیاسی وحقوق بشری ایرانی درخواست می کنند که مطالبه اعزام یک کمیته حقیقت یاب به ایران را به یک خواست سراسری وملی تبدیل سازیم و تمام امکانات خود را برای پیشبرد این وظیفه ملی بکار گیریم.

کمیته حمایت از بیانیه 14 کنشگر سیاسی در داخل کشور
حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار
9 دسامبر2019
18 آذر1398  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر