۱۳۹۹ بهمن ۱۵, چهارشنبه

.

 ما و مجلس موسسان قانون اساسی آینده ایران

تشریح چارچوب "قانون اساسی" آینده ایران 

دکتر محمد سیف زاده

    
     نقش کارشناسان "قانون اساسی" در سرنوشت آینده ایران بسیار حیاتی است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر