۱۳۹۹ اسفند ۷, پنجشنبه

بیانیه شماره یک


در ارتباط با کاندیداتوری آقای رضا پهلوی بعنوان پادشاه 

 جبهه مقاومت ملی برای" تغییر قانون اساسی" به اطلاع می رساند که  آقای رضا پهلوی درصورتی می توانند خود را بعنوان کاندیدای پادشاهی معرفی نمایند که پیش از آن در یک دادگاه صالحه، در مورد اموال به ارث رسیده به خود و خانواده اشان که در واقع متعلق به مردم ستم کشیده ایران بوده اند ، پاسخگو و شفاف سازی نمایند. اگر ایشان محکوم به استرداد آن اموال شدند. تنها  در صورت استرداد و تسویه حساب ، قادر خواهند بود خود را بعنوان کاندیدا معرفی نمایند. زیرا اگر چنین  اقدامی صورت نگیرد، چه تفاوتی میان ایشان و مجتبی خامنه ای که او نیز از رانت پدرش به ثروت هنگفت دست یافته و روزی باید در برابر همان دادگاه  مورد پاسخگویی قرار بگیرد، وجود دارد؟ 

قانون اساسی خواهان دموکرات

۱ نظر:

 1. اعتراف آقای رضا پهلوی به حال چاپلوسان ایشان که در خارج ایران ماموریت شان تفرقه آپوزیسیون و انحراف جنبش تغییر قانون در داخل ایران است فرقی نمیکند
  شاهزاده فقط به 62 میلیون دلار پول تو جیبی وقتی شانزده ساله بودند در برنامه پارازیت اعتراف کردند
  تنها فرق رضا پهلوی با مجتبی خامنه ای آنست که ملیاردها دلار مجتبی و صدها آقازاده های رژیم آخوندی متعلق به خودشان و در حساب های بانکی خودشان است ولی بغییر از دویست سیصد ملیون دلاری که شاهزاده در خارج ایران ثروت دارد، آن ثروت چندین ده میلیارد دلاری در حساب شاه ایران گذاشته شده و بانک های سویس حق ندارند آنرا به کسی جز شاه ایران بدهند
  به قول فردوسی
  همه گنجها زیر دامن نهند
  بمیرند و کوشش بدشمن دهند
  سهراب چمن آرا

  پاسخحذف