۱۳۹۹ اسفند ۱۰, یکشنبه

قانون اساسی خواهان دموکرات 

انتقاد بر پیمان نوین با محوریت  آقای رضا پهلوی 


۱ نظر:

 1. تغییر قانون اساسی تنها راه نجات ایران از این مخمصه فقر و فلاکت و بحران است!
  قانون اساسی شامل تمام شعارها میباشد که مخالفین رژیم آخوندی بطور پراکنده و بدون اتحاد بین خودشان سر میدهند.
  بیانیه 14 تن که خرداد 1398 در داخل ایران به جنبش تغییر قانون اساسی شتاب بیشتری داده، در خارج ایران فقط فرقه رجوی و شاهزاده رضا پهلوی با آن مخالف هستند.
  این دوفرقه که سابقه خیانت، عیاشی و مال اندوزی آنها در بیش از چهار دهه بر همه روشن است، نخواهند توانست جنبش تغییر قانون اساسی در ایران را به انحراف بکشند
  سهراب چمن آرا

  پاسخحذف