۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه

 محاکمه مهدی خزعلی در باره اتهام به خواهرشاه


۱ نظر:

  1. روزنامه جمهوری اسلامی که آقای شهرام همایون به آن استناد میکند، برای تخریب جبهه ملی که یکسال بعد از پیروزی خمینی دشمن شماره یک حکومت شد و بازماندگان آن مثل فروهر را ترور کردند به پشتیبانی از اشرف پهلوی آن مقاله نوشته شده. آیا کسی در دوران شاه فقید از تعداد اقسران توده ای که اعدام شدند خبری منتشر کرده و آیا سندی وجود دارد؟ آیا سندی از پانصد سرباز و درجه دار که در جنگ ظفار کشته شدند وجود دارد؟ آقای شهرام همایون بعد از هفتاد سال که حتی هر حرفی را خفه میکردند به روزنامه جمهوری اسلامی که بر ضد جبهه ملی مینوسد استناد میکند.

    پاسخحذف