۱۳۹۹ آذر ۱۱, سه‌شنبه

 فراخوان جمعی از مادران و زنان دادخواه در ایران 


هموطنان عزیز خارج از کشور، روز ۱۰ دسامبر سالروز تصویب "اعلامیه جهانی حقوق بشر" و  روز جهانی حقوق بشر است، حقوق بشری که ما مردم مظلوم ایران از ابتدائی ترین و طبیعی ترین آن ها در زمینه های فردی مانند، حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی انتخاب دین‌، حق آزادی انتخاب پوشش و ورزش، حق سفر و حق حضانت فرزند برای زنان و غیره محروم هستیم. 

ما از داشتن حق انتخابات آزاد، حق تشکیل احزاب، سندیکاها و اتحادیه های صنفی مستقل (حاکمیت حتی نهادهای خیریه و غیرانتفاعی مستقل را هم تحمّل نمی کند)، حق تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز و سایر حقوق مندرج در اعلامیه جهانی بشر نیز محروم هستیم و در صورتی که به این محرومیت ها اعتراض کنیم، پاسخ حکومت به معترضان و منتقدان، زندان و شکنجه و اعدام است.   

آزادگان، وجدانهای بیدار در سراسر جهان!  

قانون و قوه قضائیه که در سایر کشورها مدافع عدالت و پناهگاه مظلومان است، در کشور ما ایران اما، از ظالمان و غارتگران و متجاوزان به حقوق مردم دفاع میکنند، درحقیقت دستگاه قضائی و حاکمیت جمهوری اسلامی، خود بزرگترین ناقضان حقوق بشر در کشور ما محسوب میشوند.  

حاکمیت و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، دست در دست نیروهای امنیتی و سرکوبگر بدنبال ایجاد ترس و وحشت در جامعه هستند و برای جلوگیری از جنبش دادخواهی مردم ایران نه تنها آزادیخواهان را دستگیر و شکنجه میکنند و به  قتل میرسانند، بلکه خانواده های آنان را مورد آزار و اذیت قرارمیدهند. دریک کلام، ما شهروندان ایران گروگان حکومتی هستیم که خود را مالک همه چیز حتی جان انسانها میداند و هر زمان که اراده کند میتواند انسانی را زندانی و شکنجه کند و یا جانش را بگیرد و خانواده اش را به سکوت وادار کند و حتی اجازه برگزاری مراسم یادبود به خانواده هائی که عزیزی را از دست داده اند ندهند. 

هموطنان آزادیخواه و مدافع حقوق بشر در خارج از کشور! 

روی سخن ما با شما است، شما که در دست حکومتی جبار و تمامیت خواه اسیر نیستید و در کشورهائی زندگی میکنید که از مواهب حقوق بشر و حمایت قانون برخوردارید و هراسی از بازداشت و شکنجه و زندان و اعدام ندارید. شمائی که میدانید در داخل کشور هیچ مرجعی برای دادخواهی ما خانواده هائی که عزیزی را از دست داده ایم و یا عزیزی را در زندان داریم وجود ندارد! ما اکنون از شما می خواهیم که دادخواه ما خانواده ها باشید و فریاد حق طلبانه ما را در دنیا طنین افکن کنید، گرچه  ما میدانیم که برخی از شما سالها است که چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی دراین امر کوشا بوده اید، اما ما این را هم خوب میدانیم که تا دفاع  از حقوق بشر برای ما ایرانیان داخل و خارج به امری ملی و همگانی بدل نشود و همه گروههای مدنی و حقوق بشری و سیاسی یکصدا نشوند، دنیا صدای دادخواهی و حق طلبانه مردم ایران را نخواهد شنید. شما میتوانید متحد و مؤثر از"حقوق بشر" ما مردم ستمدیده ایران در داخل کشور دفاع کنید و رسالت تاریخی خود را به انجام رسانید.  

1- گوهر  عشقی، مادر ستاربهشتی، امضاکننده بیانیه 14 

2شهناز  اکملی،  مادرمصطفی کریم بیگی   

2-  سکینه  احمدی، مادر ابراهیم کتابدار   

3-  ایران  الهیاری، مادر مهرداد معین فر  

4-  شهلا  انتصاری، امضا کننده بیانیه 14 

5-  محبوبه  رضائی، مادر پژمان قلی پور  

7-  فاطمه  سپهری، امضاکننده بیانیه 14    

8-  ناهید شیرپیشه،  مادرپویا بختیاری  

9- حوریه  فرج زاده، خواهر شهرام فرج زاده، امضاکننده بیانیه 14 

10- مهناز کرمی، مادر وحید دامور  

11- بهجت لک، مادر بهمن (رضا) جعفری 

12-نوشین محمودی، مادر علیرضا انجوی 

13- نرگس  منصوری، امضا کننده بیانیه 14  

14- صدیقه مالکی فر، همسر هاشم خواستار، امضا کننده بیانیه 14 

15- فاطمه  ملکی، همسر محمد نوری زاد، امضا کننده بیانیه 14 

16- زینب محمدی،  مادرمحمد طاهری  

17- پوران ناظمی، امضا کننده بیانیه 14 

 

تکثیر از "کارزار جهانی برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی"     

forirankarzar@gmail.com 

 

11 آذر 1399 

1 دسامبر2020 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر