۱۳۹۹ آذر ۲۴, دوشنبه


جزئیات بیشتر در باره اعدام روح اله زم
۱ نظر:

  1. روزنامه نگار بی گناهی که هیچ جرمی را دادگاه نتوانست علیه او ثابت کند ، رژیم شکنجه و کشتار اسلامی بدار آویخت .موضوع مهمی که از ربودن و زندان و اعدام زم بر جسته می‌باشد نام اخوند سیستانی است که زم به اعتبار آن در دام رژیم افتاد و سکوت ایت الاه. در تمام این دوران ماهیت کثیف مسلمانان محمدی که همه از یک قماشند را عیان کرد که این جنایتکاران از خمینی تا سیستانی ارزشی برای جان هیچ انسانی قایل نیستند.

    پاسخحذف