۱۳۹۹ آذر ۲۴, دوشنبه

 "زم" رفت!"واحدی" استوار، پخته و سنجیده "آمد"!


آیا بعد از زم نوبت مسیح علینژاد است؟۱ نظر:

  1. وقتی نوید قهرمان را طبق قوانین گندیده شریعت به قتل رساندند یکی از اهداف رژیم ترساندن مردم و ورزشکاران بود که نا کام ماند و به قصد خود نرسیدند و بسیاری ورزشکاران در خارج کشور همدردی خود را اعلام کردند و اینک در قتل زم هم هدفشان ترساندن اهل قلم و روزنامه نگاران است که اعلام نوبت بعدی مسیح علینژاد است در همین راستاست.،بدون تعارف این خانم در راس افشاگران ضد رژیم در خارج کشور قرار دارد و رژیم از تاثیر کارش در بین بسیاری در ایران مطلع است و اتهامات و دروغ پراکنی و تهدید او ترس رژیم را از این بانوی مبارز میرساند.

    پاسخحذف