۱۳۹۸ تیر ۲, یکشنبه

اعلام پشتیبانی از بیانیه 14 نفر


ما نویسندگان ماهنامه بیداری تلاش جان برکفان بپا خاسته امروز ایران را در راه آزادی ملت ستمدیده میهن مان پاس داشته برای آنها و ملت ایران آرزوی پیروزی داریم
مدیر مسئول ماهنامه سیاوش لشگری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر