۱۳۹۸ تیر ۹, یکشنبه

ه

"پیام"
پیام بیانیه 14 فعال سیاسی داخل کشور:
قوانین این نظام قرون وسطایی باید الغاء و 
حاکیت قوانین عرفی باید جایگزین آن گردد


حسن اعتمادی گفتگو در باره اهمیت این بیانیه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر