۱۳۹۸ تیر ۳, دوشنبه


بیایید بر نور این شعله بیفراییم

در شرایط بسیار حساس و خطیری که میهن ما در آن قرار دارد 14هموطن میهن دوست از درون کشور همه ما را به همدلی وهمکاری در ورای گرایشات سیاسی موجود به اتحاد پیرامون حواسته های برحقی که ترجمان مشترک آرزوهای بزرگ مردم ایران است قرا میخوانند. اکنون ضروری ترین عملی ترین و موثرترین حمایت ممکن از این خواستها، پاسخ به ندای آنان با ایجاد بی درنگ شبکه های کوچک و بزرگ پشتیبانی است، متشکل از گرایشات متنوع سیاسی در. درداخل و خارج از کشور. با تشکیل این شبکه ها، بر پرتو شعله ای که با دل و جان این 14انسان نیک اندیش ومیهن دوست روشن شده است بیفزاییم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر