۱۳۹۸ مهر ۲۷, شنبه

هشدار به آلترناتیوسازان توهم گرا!

درشرایط اضطراری و خیزش عمومی واجتناب ناپذیر،
 تنها "کانون وکلای دادگستری" بعنوان یک نهاد رسمی ، مردم نهاد، مسئول ، وخارج ازقدرت حاکم، صلاحیت دارد تا بطور موقت وظایفی را زیر نظارت حقوقی خود کانون به 
کسی یا گروهی تنها برای "مدت معین" تنفیذ نماید


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر