۱۳۹۸ مهر ۱۷, چهارشنبهاطلاعیه کمیسیون حقوقی کمیته حمایت از بیانیه (14) تن کنشگرمدنی در داخل ایران

هم میهنان عزیز، مردم آزاده جهان
کمیسیون حقوقی حمایت از بیانیه (14) تن فعال مدنی در داخل ایران با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشرو مواد (18،19،20،21 و28) و تمام میثاق ها ومعاهدات بین المللی که متضمن حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقصادی شهروندان هرکشوراست اعلام میدارد که وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران فاجعه باراست. همکارما خانم گیتی پورفاضل حقوقدان ووکیل دادگستری و تمام کسانی که در ارتباط با جنبش مدنی وخشونت پرهیز "نه به جمهوری اسلامی" اخیراً توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیرشده اند شدیداً تحت فشارهای جسمی و روانی قراردارند.
اینان و سایرزندانیان سیاسی و عقیدتی درایران مرتکب هیچ جرمی نشده اند و تنها از حقوق شهروندی خود و سایرشهروندان ایرانی که 40 سال است توسط جمهوری اسلامی پایمال میشود دفاع کرده اند. درخواست هائی که بیانیه های 14فعال سیاسی ومدنی داخل کشور مطرح شده است جرم نیست وبه استناد اعلامیه جهانی حقوق بشرهر شهروند ایرانی حق مشارکت مستقیم بر سرنوشت خود و کشورش و ایضاً حق پرسش در خصوص امور جاری را از مسئولین مملکتی دارد. چنین حقی در زمره آزادی‌های بنیادینِ فردی و اجتماعی مصرح و تضمین شده درمواد حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بوده و حاکمان ملزم و متعهد به رعایت آن هستند. بنابراین سلب این حقوق از شهروندان جرم است و مجرمان یعنی حاکمان جمهوری اسلامی باید محاکمه شوند نه شهروندان مطالبه گر حقوق خود.
همکارعزیز ما خانم گیتی پورفاضل و سایرزندانیان امضاکننده بیانیه 14 نفر، دراعتراض به «آپارتاید جنسی» که حاصل نگاه فرهنگ مردسالارانه نظام فقاهتی است، خواستار«گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی» و«تدوین قانون اساسی جدید» و نظام و قانونی شده اند که در آن کرامت، هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه ها به رسمیت شناخته شود.افزون بر این ایشان همچون دیگر زنان امضا کننده بیانیه اعلام کردند که طی (40) سال حکومت جمهوری اسلامی با زور و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده شده و ادامه این وضعیت را غیرقابل تحمل دانسته اند. با توجه به اعتقاد بر تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه ها، این عزیزان خواستار حکومتی سکولار با حفظ تمامیت ارضی ایران بوده که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد.
همچنین در اینجا لازم میدانیم از منظر حقوقی وقانونی اعلام کنیم که هر زمان شهروندی در جایگاه متهم قرار می‌گیرد محق است تا به موجب قانون از حقوق دادخواهی و دادرسی منصفانه – وعادلانه از ابتدای تشکیل پرونده تا آخرین مرحله ی اجرای حکم برخوردار شده واز دیگر حقوق از جمله حق دسترسی آسان به وکیل دادگستری، حق برگزیدن وکیل منتخب خود، حق برقراری ارتباط و اطلاع رسانی نسبت به وضعیت خود به خانواده، حق تفهیم فوری اتهام، برخوردار گردد. به ویژه زمانی که طرفِ دعویِ وی حکومت است.اما کنشگران جامعه مدنی و امضاکنندگان بیانیه (14) کنشگر همچون دیگر زندانیان سیاسی، از کلیه حقوق یاد شده محروم گشته اند.
هموطنان عزیز، مردم آزاده جهان
برای روشن‌تر شدن موضوع یادآور شویم که:
- نخست: هنگامی که یک فرد بازداشت می شود، با استناد به ماده(9) اعلامیه جهانی حقوق بشر، آن فرد باید بداند که به چه اتهامی بازداشت شده که منظور همان تفهیم اتهام در زمان بازداشت است که متأسفانه در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی تمام زندانیان سیاسی-عقیدتی بدون لحاظ شدن ماده (9) اعلامیه در حقوق شهروندی تفهیم اتهام، بازداشت و پس ازمدت مدیدی بلاتکلیفی و فرافکنی و حاشیه سازی و تحمل انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی، تفهیم اتهام امنیتی[واهی] می شوند.
- دوم: در روند پرونده یک فرد سیاسی و یا عقیدتی، باید مورد تأکید قرار گیرد که وکیل مورد نظر خود را برای دفاع از حق وی در زمان محاکمه و روند دادرسی معرفی کند که این نیز در ایران در اکثر موارد در پرونده های مختلف زندانیان سیاسی و عقیدتی نقض شده است و یا با استناد به قوانین کیفری داخلی در برخی پرونده ها (امنیتی، سیاسی) به افراد حق گزینش وکیل داده نداده و آن‌ها را ازچنین حقی محروم و یا حتا در زمانی که فرد بازداشت شده، درهنگام بازجویی ضمن ایجاد فشارهای گوناگون و نگرانی شدید برای خانوادهِ فرد بازداشت شده، در برخی موارد اقدام به سربه نیست کردن فرد بازداشت شده می نمایند.
- سوم: بحث محاکمه افراد و روند دادرسی پرونده یک متهم سیاسی و یا عقیدتی است که در بسیاری موارد فرد بدون اینکه از زمان و یا تاریخ محاکمه خود مطلع باشد به دادگاه اعزام و مورد محاکمه قرار می‌گیرد که یقیناً تأثیرمنفی بر روند دادرسی و نوع دفاع حتا خود فرد به تنهایی خواهد داشت.
- چهارم: عدم استقلال قضات دادگستری و دادگاه های کیفری و انقلاب(!) هستند که می‌توان با قاطعیت گفت همه احکام صادره از سوی آن‌ها فرمایشی و ناعادلانه اند و ناقض ماده (10) اعلامیه و مفاد میثاق های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
- پنجم: پس از محاکمه و روند دادرسی پرونده فرد «متهمِ سیاسی و عقیدتی بودنِ »او باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس نگهداری فرد به موجب ماده (8) آئین نامه سازمان زندان ها، تفکیک جرائم است. این ماده تصریح می‌کند که کلیه محکومان با توجه به نوع، میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار طبقه بندی می شوند. مرگ زندانیان سیاسی در ایران بر اثر شرایط محیطی، بدرفتاری مسئولین، عدم رسیدگی پزشکی تعمدی و بروز درگیری در اثر عدم رعایت اصل تفکیک جرائم سابقه ای طولانی دارد. وقایعی که کمتر تاکنون به مجازات عوامل آن منتهی شده است.
- ششم: رسیدگی درمانی و امکان دادن به فردِ متهم جهت مداوا و درمان و نیز امکان دسترسی فرد به دارو و درمان است.در برخی موارد یک متهم سیاسی/عقیدتی بدلیل عدم توجه به خواسته‌های به حق خود وقتی تمام گزینه های پیش روی خود را بسته می‌بیند تنها راه برای اواعتصاب خوراک و مایه گذاشتن از جسم خود است و بسیاری از زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان بیانیه (14) تن از جمله آقای دکتر کمال جعفری یزدی(محبوس در زندان وکیل آباد مشهد) در زندان های ایران یا در حال اعتصاب خوراک هستند و یا اعتصاب خود را شکسته اند.

با توجه به اینکه تدوین قانون برای تحقق و تضمین عدالت است و نه زینت بخشیدن به حکمرانی حاکمان
کمیسیون حقوقی حمایت از بیانیه(14) تن از فعالان مدنی، ضمن پشتیبانی از بیانیه تکمیلی(14) کنشگر سیاسی و مدنی و دفاع از خواست های خانم گیتی پورفاضل همکار شریف خود و سایرکنشگران امضاکنندگان بیانیه های(14) تن که در حال حاضر در زندان محبوس بوده وبرخی از آنان درمسیر تحقق خواسته هایشان دست به اعتصاب زده اند، خواستار رعایت و تضمین حقوق حقه ی آنان با استناد به قوانین یاد شده و خواستار الزام حکومت اسلامی درایران به رعایت جایگاه وکالت و استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران و احترام به اصل آزادی وکیل و آزادی دیگر زندانیان سیاسی به ویژه امضاکنندگان بیانیه تکمیلی (14) تن کنشگر مدنی وسیاسی هستیم.
کمیسیون حقوقی کمیته حمایت از بیانیه(14)تن کنشگر و فعال مدنی در ایران
9 اکتبر2019
17 مهر 1398
*****
پیوست ها:
- بیانیه تکمیلی (14) تن از فعالان مدنی در ایران
- بیانیه (14) تن از زنان فعال جنبش زنان در ایران
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- میثاق حقوق مدنی و سیاسی
- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

* ترجمه انگلیسی این اطلاعیه در اختیارمجامع بین المللی و حقوق بشری قرارگرفته است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر