۱۳۹۸ مهر ۱۸, پنجشنبه

                سیاست بی پدر و مادر در راه ایران!!                                                                          
سیاوش لشگری

دقت کرده اید چند ماه است آقای ترامپ نه از عربستان و بن سلمان و نه از اسراییل و نتانیاهوهیچ نامی نمیبرد و گویی با آن ها قهر کرده است آنها هم دیگر نامی از آمریکا و پرزیدنت ترامپ بزبان نمی آورند .
 رسانه های این کشور ها هم دیگر سخنی از روابط گرم بین اعراب وآمریکا و یا اسراییل و آمریکا ندارند. همه این ها یک دلیل دارد سیاست های پا درهوا وبی سرو ته و بی تداوم و نا روشن آمریکا در قبال هم پیمانان و دوستان خود ، که فقط هم  به این چند کشور خلاصه نمی شود،  در برابر چینی ها ، کانادایی ها ، آلمانی ها   و حتا روس ها وشاید بتوان گفت در برابر  همه کشور های جهان این آشفتگی های سیاسی آمریکا دیده می شود .

سکان کشتی سیاست کشور ثروتمند و ابر قدرت جهان به ناوبانی و مدیریت آقای ترامپ  به سخره کوبیده و در گل نشسته است. این ماجرا هیچ ربطی هم به مسائل داخلی و موضوع استیضاح و جنگ قدرت و دموکراتها  ندارد بلکه  از روز آغاز کاراین آقای رئیس جمهور بقول آن خدا بیامرزی که به ایشان لقب ترامپ شیر دل داده بود  بین این شیر دل و همراهان خودش دیده شد  که تا  امروز بیش از سی تن از دوستان نزدیکش  را اخراج کرده ،  به زندان انداخته  و یا خود آن ها  فرار را بر قرار ترجیح داده اند . 

جز دو نفر آقایان  پنس معاون ریاست جمهوری و وکیلش آقایجولیانی  که هر چه رئیس شان گفته صدایشان در نیامده  بقیه اطرافیانش  از بولتون گرفته  تاپمپئو وزیر امور خارجه و سایر محارم و مسئولان کم و بیش صدایشان درآمده و نمی دانند با چنینشخصیتی  این قطار را تا کجا میتوانند پیش ببرند و در چه روز و چه ساعتی کل قطار به دره ایعمیق پرتاب خواهد شد . 

از همه این ها مهم تر شناخت کشور های عربی و اسراییل است به سیاستهای کور ایالات متحده آمریکا !  این سیاست های غلط  کشور های منطفه را به آشتی کردن با جمهوریاسلامی ایران مجبور کرده است تا جاییکه عربستان علنا آمادگی  خود رابرای  مذاکره مستقیم با ایراناعلام کرده و چند روز پیش رسانه های آمریکایی نوشتند مدتهاست این ارتباط بین سعودی ها و ایرانعلیرغم تکذیب ها آغاز شده است !!

 اسراییلی ها هم  از آمریکا نومید شده و با شم قوی سیاسی که دارند متوجه شده اند آمریکایی ها در گفته های خود ثابت قدم نبوده و بیشتر از این نباید به این ابر قدرت ، درسرنگون کردن حکومت اسلامی ایران دل بست . زمزمه های ارتباط با ایران از مدتها پیش بین ایران وکشورهای مجاور خلیچ فارس نیز شنیده میشد که اینک با اعلام آن توسط سعودی ها شدت هم خواهدگرفت . آخوندهای فریبکار و فرصت طلب حکومت اسلامی ایران هم از این موقعیت  بهره برداری خواهند کرد و برای ضربه زدن به حیثیت آمریکا به هر پیشنهادی از اعراب گردن خواهند نهاد . 

تنها کسانی که در این معاملات سیاسی زیان خواهند برد ملت مظلوم ایران است که چهل سال به امید کمک خارجی ها به ویژه آمریکایی ها گرسنگی خوردند و به زندان ها افتادند و سختی همه ی تحریم ها را بجان خریدند وآخر سر میبینند که در مصالحه ای نا جوانمردانه  به هیچ گرفته شده اند . آقای ترامپ  ندانسته دست عربهاو شاید بزودی دست اسراییل را در دستان آخوندها گذارد تا همه امیدهای  آزادی  خواهانه مردم ما بر بادرود و آرزوهای خود را در این معاملات کثیف سیاسی تمام شده ببینند .  

عده زیادی از هم میهنان خارج نشینما فشار می آورند که چرا مردم خودشان همگی یکجا بپا نمی خیزند ! این خواست یک توقع بیجاست از مردمیکه پس انداز یک روزش را ندارد تا با آن بتواند از کار دست بکشد. مردم هزار جور گرفتاری دارند که  بر هرکارشان ارجحیت دارد . آنها که از مردم برای اتحاد و برپا خاستن یکپارچه  توقع دارند ، ده نفر از خودشاندر بیرون از کشور نتوانستند سه جلسه در کنار هم بنشینند و در ابراز عقیده با هم متحد شوند . از ملتی که هیچسازمان متشکل برونمرزی  ندارد چه توقع می توان داشت. امید  مردم به ما و آمریکا بود که فعلا هیچ نور امیدیدر ته تونل آرزوها شان  دیده نمی شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر