۱۳۹۸ مهر ۱۵, دوشنبه

ناقوس مرگ صدورانقلاب و شیعه گستری جمهوری اسلامی در عراق به صدا درآمده است.
بهروز ستوده
مردم عراق که از فقروفساد وبیکاری و ناتوانی دولت درپاسخگوئی به مطالبات آنان به ستوه آمده اند علیه دولت زیرسلطه ولایت فقیه ایران و احزاب و گروههای شبه نظامی وابسته به سپاه قدس جمهوری اسلامی قیام کرده اند.
خیزش خودجوشی ازهم اکنون در بغداد وسایر شهرهای عراق درجریان است، ازجنس خیزش خودجوش دیماه 96 ایران است، تظاهرات توده های عمداً جوان ناراضی وخشمگین ازحکومت، بدون رهبری و سازماندهی مشخص.در میان مطالبات و شعارهائی که اینک مردم دربغداد و بیشترشهرهای عراق سرمیدهند، شعار"ایران برو بیرون" ، نشاندهنده عمق خشم وتنفر مردم عراق نسبت به نفوذ ودخالت های جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشوراست.
طبق گزارش خبرگزاری ها، نیروهای امنیتی عراق با همدستی مزدوران شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی تا کنون بیش از 100 نفراز معترضین را کشته وچند هزار نفر را مجروح کرده اند. شیوه و تاکتیک های سرکوب ونحوه کشتارمردم درخیابنهای عراق درست همان است که مردم ایران درجریان جنبش سبز و خیزش خودجوش دیماه شاهد آن بوده اند، بدین معنی که گذشته ازنیروهای رسمی سرکوبکر، اوباش شبه نظامی را به شکل لباس شخصی وبسیجی برای قتل وتخریب ودرگیری  واردصحنه میسازند. قاسم سلیمانی وسپاه قدس اودر سالهای اخیرراه و رسم وشیوه های "مدرن"آدمکشی و سرکوب اسلامی را  به مزدوران حشدالشعبی عراق آموزش داده اند، جانیان ذوب شده در ولایت فقیه که تاکتیک سرکوب اسلامی را بارها درایران و سوریه آزمایش کرده اند اینک برای سرکوب معترضان عراقی همان تاکتیک را بکار گرفته اند. بدین معنی که در فازاول، نیروهای امنیتی درخیابان به سرکوب معترضین مشغول میشوند و درفازدوم درصورت گسترش اعتراضات و بالا گرفتن تظاهرات، ازبالای ساختمانها و پشت بام ها مردم معترض را به گلوله می بندند تا با ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرکنندگان، حرکت و مقاومت مردم و معترضان را درهم شکنند.

یکی از نمایندگان پارلمان عراق بنام احمد الجبوری  روز شنبه 5 اکتبر 2019 به خبرنگاران چنین میگوید: " قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی مسئول به قتل رساندن  تظاهر کنندگان عراقی است" این نماینده پارلمان عراق مدعی است اطلاعات موثقی در دست دارد که قاسم سلیمانی به کمک یکی از مزدورانش به نام «حاج حامد» در بغداد یک اتاق عملیات برای ترور فعالان و رهبران این جنبش اعتراضی تشکیل داده و گروهی از تک‌ تیراندازان را به سرپرستی این مزدور، قتل تظاهر کنندگان و معترضان را طراحی و هدایت می‌کند.
یکی دیگر از نمایندگان پارلمان عراق بنام فائق الشیخ علی میگوید: " دیگر بر هیچکش پوشیده نیست که ایران مستقیماً در کشتار مردم عراق دست دارد. امام جمعه تهران صریحاً گفته است تظاهر کنندگان معترض عراقی عوامل آمریکا واسرائیل هستند وباید سرکوب شوند" این نماینده پارلمان عراق همچنین میگوید: " نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان همدیگر را نمیکشند، آنها که عراقی ها را به قتل میرسانند تک تیراندازان مزدور ودشمن حقیقی مردم عراق اند که ازبیرون مرزهای عراق  دستور میگیرند"همچنین درروزشنبه 5 اکتبر عادل المهدی نخست وزیر عراق اعلام میکند که : صدای معترضان را شنیده است و دولت عراق بزودی اصلاحاتی را درجهت پاسخگوئی به مطالبات آنان آغاز خواهد کرد.
اما خبر شورش بیکاران ومعترضان به فقر و فساد دولتی وقتی که به ایران و به دستگاه خلافت خامنه ای میرسد به گونه ای دیگر تفسیر میشود. بلندگوهای دروغ پردازجمهوری اسلامی  و شبکه مردم فریب امامان جمعه ، معترضان عراقی را تعدادی فریب خورده و عوامل امریکا و اسرائیل وعربستان سعودی معرفی میکنند که گویا برای اخلال در"اربعین حسینی" به خیابان آمده اند! وحسین شریعتمداری گوبلز دستگاه ولایت فقیه و نورچشمی ونماینده خامنه در روزنامه کیهان، برای خنثی کردن توطئه دشمن درعراق، توصیه میکند که بهترین کار: اشغال سفارت امریکا در بغداد است! البته روزنامه ها و دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی اعم اصولگرا و اصلاح طلب هیچکدام به نقش جنایتکارانه جمهوری اسلامی و دار و دسته های مزدوری که توسط سپاه قدس تجهیز وتغذیه شده اند در سرکوب و کشتار معترضان عراق اشاره ای نکرده اند. در توطئه خواندن معترضات مردم عراق تمام دارودسته های حکومت اسلامی متفق القول اند، کما اینکه درمورد خیزش خود خوش مردم ایران در دیماه 96، اصولگرا و اصلاح طلب هردو  آن خیزش خودجوش مردمی را به استکبارجهانی ودشمنان انقلاب اسلامی نسبت دادند!
درحالیکه بلندگوی دروغ پرداز جمهوری اسلامی خبر از "ختم توطئه امریکا و اسرائیل و عربستان سعودی" میدهند درهمان روز شنبه 5 اکتبر، رئیس پارلمان عراق محمد الحلبوسی اعلام  میکند: " اگرخواسته های معترضان محقق نشود شخصاً در خیابان به موج معترضان خواهد پیوست" او میگوید: "هیچ دست پنهانی در پشت خواسته های معترضان نیست گرچه عده ای "نفوذی" تلاش میکنند این حرکت مسالمت آمیز را به انحراف بکشانند" رئیس پارلمان عراق ضمن اظهار تأسف ازسرکوب واعمال خشونت علیه معترضان، از آنان تقاضا میکند که نمایندگان خود را برای گفتگو به پارلمان عراق بفرستند.
یک روزبعد ازسخنان رئیس پارلمان عراق، در روز یکشنبه 6 اکتبر، با ادامه واوج گیری تظاهرات مردم عراق، عادل المهدی نخست وزیرعراق که داری مناسبات خوبی با جمهوری اسلامی است و با ائتلاف گروههای اسلامگرای شیعه مذهب وچراغ سبز جمهوری اسلامی به مقام نخست وزیری رسیده است، پس ازاینکه دانست با سرکوب و کشتارمعترضین  نمیتواند شعله سرکش شورش مردم عراق را خاموش سازد، درمقابل معترضین عقب نشینی میکند، و برصفحه تلوزیون ملی عراق ظاهر میشود و متعهد میگردد که به فساد دولتی خاتمه دهد، مجرمان را به پای میز محاکمه بکشاند و مطالبات معترضین را برآورده نماید. نخست وزیرعراق متعهد میشود به خانواده های کم درآمد وبیکارکمک های دولتی شود، به اقشارفرودست وکم درآمد زمین برای احداث مسکن اعطا شود، بهره وامهای مسکن بخشوده گردد، دولت عراق موظف است همه قربانیان حوادث اخیر را شهید به حساب آورد و خانواده وبستگان آنان از مزایا وامتیازات ویژه خانواده های شهدا برخوردار نماید، همچنین وزارت بهداشت و درمان عراق مکلف است که به همه زخمی ها ، فارغ از اینکه از مردم معترض بوده باشند یا نیروی امنیتی، با هزینه دولت خدمات درمانی رایگان ارائه دهد، دولت متعهد میگردد لوایحی را برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی تقدیم پارلمان کند.
بی تردید حوادثی که در روزهای اخیر درعراق اتفاق افتاد، ضربه بزرگ دیگری برسیاست خارجی تجاوزکارانه و ماجراجویانه جمهوری اسلامی است. سیاست خارجی ضدملی که 40 سال است بر صدورانقلاب اسلامی و شیعه گستری و آشوبگری در کشورهای خاورمیانه پافشاری میکند ومیلیاردها دلار از پول مردم ستمدیده ایران را در این راه به هدر داده و نتیجه اش این شده است که کشور ومردم ایران را در آستانه نابودی قراردهد.  
آیا براستی باندهای تبکار حاکم برایران نمیدانند که شمارش معکوس برای بیرون راندن جمهوری اسلامی از کشورهای عربی آغازگردیده است ومردم این کشورها یکی پس از دیگری علیه مزدوران شبه نظامی جمهوری اسلامی درکشورهای خود بپا می خیزند تا کشور خود را ازشّر وجود گروههای تروریستی وابسته به سپاه قدس جمهوری اسلامی آزاد سازند. آیا قاسم سلیمانی و فرماندهان سپاه قزلباش خامنه ای نمیدانند که مردم کشورهای خاورمیانه همه جا به نقش مخرب نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای  خود پی برده اند و به تجربه دریافته اند که گروههای از قبیل حشد الشعبی عراق درخدمت منافع سیاست ولایت فقیه ایران در منطقه قراردارند نه در خدمت منافع ملی کشورخودشان.
راست این است که در روزهای اخیر، وقتی هزاران عراقی در خیابانهای بغداد وسایر شهرهای عراق فریاد زدند : "ایران برو بیرون" در حقیقت ناقوس مرگ صدورانقلاب اسلامی و شیعه گستری جمهوری اسلامی را در خاورمیانه به صدا درآوردند. و راست این است که پاهای هزارپای جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران یکی یکی زده میشود تا نوبت به سر آن رسد که  درون مرزهای ایران است، که این مهم را مردم ایران در آینده ای نه چندان دور به انجام خواهند رسانید.
15 مهرماه 1398
7 اکتبر 2019

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر