۱۳۹۸ مهر ۲, سه‌شنبه

پرسشی از مهندس چمن آرا
دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی بعنوان نماد بازگشت نظام پادشاهی،
یا دشمنی با رضا پهلوی بعنوان وکیل انتخابی ملت؟

ترجیح می دهم خود را وکیل ملت بدانم تا پادشاه

خطاب به  جناب چمن آرا و پاسخ 
دکتر سعید احمدی
مدتها است که شما ناجوانمردانه دست به تحریف تاریخ ایران زده و روی سیاه بی بی سی را سفید کرده  و نیز  انواع بی نزاکتی ها را نسبت به خاندان ایران پرست و ایران ساز پهلوی روا نموده اید و چون مردی در میدان ندیده ا ید که دهان یاوه گوی شما را بدوزد، گمان برده اید که بیشه تهی است.
به شما اخطار میکنم خیانت به تاریخ کشور نکنید و نسلهای آینده کشور را در کوره راه های عقده و کینه ها به گمراهی نکشانید.
گو اینکه از نگاه جوانان ما شما و هم پالکی هایتان کسی نیستید و جوانان ما پشیزی برای امثال شما ارزش قائل نیستند اما احساسات میهن پرستان را جریحه دار نکنید. در جامعه ای که اخلاق سقوط کرده و شجاعت از میان رفته آدم هایی مانند شما فرصت خودنمایی یافته اند . اگر در محافلی که شما ها را می پذیرند اخلاق سیاسی حکمفرما بود جای آدم هایی چون شما در ان عرصه ها نبود اما هزاران افسوس که ملک و میهن امروز بازیچه دست کسانی شده  که برای ارضا خودخواهی خود ادای میهن پرستی را در میاورند.
آقای چمن ارا
سلسله ها میایند و میروند پادشاهان و امیران و رییسان میایند و میروند اما ملتها و کشورها میمانند .کشورها و ملت ها نمی مانند اگر با تاریخ خود بیگانه شوند اگر تاریخشان را دشمنانشان بنویسند . بس کنید و با تاریخ مملکت و سرنوشت کشور بازی نکنید
  به امید اینکه از خواب گران بیدار شوید
ارادتمند ایران
سعید احمدی

پاسخ مهندس چمن آرا ( مهندس برق) به دکتر احمدی ( دندانپزشک)
آقای احمدی
از نود سال پیش تا کنون، دار و دسته شما وقتی که در قدرت بودند با آمپول هوا طرفداران قانون اساسی را خاموش میکردند و در چهل سال گذشته با دروغ و تهدید که بیشه تهی نیست ، بیشه شما در این چهل سال پر از گربه های چاپلوس است که بعد از وفات شعبان جعفری چشممان به شعبان با مخ های چاپلوس روشن است.
بیانیه 14 که سه ماه پیش منتشر شد، شروع انقلاب تغییر قانون اساسی و نهایتاً تغییر رژیم در ایران خواهد بود.
امیدوار باشید که ملت ایران به پاس خدمات رضا شاه و محمد رضا شاه ممکن است فقط یک ملیارد دلار از بیست ملیارد دلار حساب های سویس را به شاهزاده عیاش و مالپرست  باز گرداند.

ولی بعد از ملاقات های شاهزاده با سید حسن خمینی و از دست دادن حامی اصلی خودش، رفسنجانی و همچنین چاپلوسی  سناتور مک کین و ادلسون شلدن که خیانتکاری نامبرده ثابت شده، ایشان مستحق حتی یک دلار از آن چندین ملیارد دلار ارث شاه فقید در سویس نمیباشد.
شما چند سالی هست که شرمنده شده اید. چون نامه شخص کارتر به شاه در ره آورد چاپ شده و کمسیون های خرید اسلحه و نفت و چگونگی برداشت آن در سویس معلوم شده و این واقعیت برای همه روشن است که شاه تاج سلطنت را  روی سر فردوست گذاشت و به بختیار کلک زد و فردوست ارتش را تسلیم کرد.
 حالا شما هم سه ماه پیش مدعی میشوی که دکتر ملکی شما را از دانشگاه اخراج کرده.

شما انترن  دندانپزشکی بودید و گویا زمان انقلاب به آمریکا مهاجرت کرده اید و اخراج شما از دانشگاه یکی از دروغ های کوچک شماست.
من برای نوشته های شعارگونه و چاپلوسانه شما و چند نفر دیگر از دوستانتان ارزشی قائل نیستم چون کار مهمتری در پیش است ، ولی به شما توصیه میکنم که دوصفحه اصول مهم قانون اساسی مشروطه قاجار را که پیوست میباشد بخوانید
همانطور که نوشتم
رضا پهلوی که حامی اصلی خودش، رفسنجانی را از دست داده، میگوید: ما هم میخواهیم قانون اساسی در ایران عوض بشود
ولی وقتی قانون اساسی مشروطه قاجار که شاهنشاه آریامهر فقید در اول آذر 1352 زیرخاک کرد و 45 سال که از بین رفته را روی سر میگذارد، فقط میشود به او خندید.

انتقادها از رضا پهلوی برای کارهای خلافش در چهل سال گذشته در مقابل ملاقات ها و دریوزگی او نزد ادلسون شلدن و سناتور مک کین، لغتی کمتر از "خیانت" را نمیتوان به این شخص نسبت داد.
پرسشگر عبدالحمید وحیدی

هرکس آزاد است دیدگاه خود را در باره قانون اساسی آینده ابراز نماید
نصر اصفهانی

۱ نظر:

  1. با سپاس که جواب مرا به دکتر احمدی اینجا نوشتید. ولی در باره سخنان آقای شاهزاده، اظهار نظر درباره اوضاع بحرانی داخل کشور را هر بچه دبستانی در داخل ایران میداند. من به تمام این 46 دقیقه ویدئو گوش دادم که ایشان فقط در دقیقه 37 چند ثانیه دوباره حرف از قانون اساسی مشروطه قاجار زدند و مثل همیشه حرف از مجلس موسسانی میزنند که طبق قانون اساسی مشروطه قاجار حق ندارد درباره اختیارات شاه و مذهب اثنی عشری حتی بحث کند. من تنها درخواستم اینست که ایشان یک بار قانون اساسی مشروطه را بخوانند و درباره آن صحبت بکنند.

    پاسخحذف