۱۳۹۸ مهر ۳, چهارشنبه

"شورای نظارت بر قانون اساسی"
در آینده برگفتارها و اعمال گروه های سیاسی" نظارت و داوری خواهد کرد

 آیا هر گردی گردوست؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر