۱۳۹۸ شهریور ۱۴, پنجشنبه

بیانیه ۱۰۱۴نفر
اهمیت یک بیانیه نه به تعداد و نه به ترکیب اعضاء می باشد، بلکه محتوی آن حائز اهمیت است
گیتی پورفاضلهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر