۱۳۹۸ شهریور ۱۱, دوشنبه

.

سهراب چمن آرا
گفتگو در مورد تغییر قانون اساسیاطلاعیه کمیته حمایت از بیانیه 14 کنشگر سیاسی و مدنی در داخل کشور  

هموطنان عزیز!
 " کمیته حمایت ازبیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی و مدنی داخل کشور" که  کارزار پشتیبانی از خواست ها و هدف های مطرح شده در بیانیه تکمیلی 14 نفر را در خارج از کشور ساماندهی کرده است، برای ادامه پشتیبانی از مبارزات مدنی، صنفی وسیاسی داخل کشور ودفاع از زندانیان دگراندیش (سیاسی، عقیدتی، فرهنگی و اجتماعی) در نظر دارد که با کمک هموطنان حامی این حرکت ملی وفرا گروهی و همچنین امضا کنندگان حامیان بیانیه تکمیلی ، به ایجاد شبکه  های حمایتی سراسری شهری وکشوری، با دو وظیفه  و هدف مشخص:
1- حمایت از مبارزات مدنی، صنفی وسیاسی داخل کشور 2- دفاع از تمام زندانیان دگراندیش، اقدام کند.  ما براین باوریم علیرغم اختلاف نظرهائی که در میان اپوزیسیون خارج از کشور وجود دارد،  کسانی که دل در گرو رهائی ایران از چنگال حکومت جمهوری اسلامی دارند می توانند در بستر یک حرکت ملی و فراگروهی که درخواست های اساسی بیانیه 14 نفر انعکاس پیدا کرده است، صدای نیرومندی را در دفاع از زندانیان سیاسی و دگراندیش، و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج از کشور بوجود آورند. جانیان حاکم برمیهن ما با دستگیری وسرکوب 14 نفرها می خواهند سکوت و ترس ونا امیدی را برجامعه حاکم کنند، و ما وظیفه داریم با تداوم مبارزه و مقاومت در برابر خودکامگان، نقشه پلید آنان را نقش برآب کنیم. ایجاد شبکه های شهری و کشوری از میان حامیان حرکت ملی وفرا گروهی 14 نفرها گامی در جهت زنده نگاه داشتن این حرکت است. "کمیته حمایت"در خارج از کشور بدین منظور کمیسیونی را جهت تماس و ارتباط گیری جهت ایجاد شبکه های شهری و کشوری از میان حامیان  بیانیه 14 نفر تشکیل داده است تا سازماندهی اولیه این شبکه ها را سامان دهد.  
تعهد داوطلبانه افراد به همکاری در این شبکه ها ، پذیرش و پیشبرد مفاد دربر گیرنده اهداف و مطالبات فراجناحی مندرج در " بیانیه تکمیلی" 14 کنشگر است ، که به همه آزادیخواهان با هر گرایش سیاسی، عقیدتی ، قومی و جنسیتی برای "عبور کامل" از نظام جمهوری اسلامی و برپائیِ حکومتی سکولار- دموکراتیک مبتنی بر اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر تعلق دارد. ما از فعالان سیاسی و مدنی  درخارج از کشوردرخواست می کنیم برای تقویت این شبکه های سراسری وبرای همکاری با شبکه ها ی کشوری و شهری با " کمیته حمایت " تماس بگیرند.  

کمیته حمایت از بیانیه 14 کنشگر سیاسی و مدنی داخل کشور
حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار
2 سپتامبر 2019
sedayeshoma@yahoo.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر