۱۳۹۷ خرداد ۲۱, دوشنبه

دشمنی مصدقی ، سلطنت طلب ، جمهوری اسلامی با آمریکا


به راستی که گرفتاری ما مردم ایران، از خودمان است. از ماست که بر ماست.
از اپوزیسیون محترم درخواست می شود که با توجه به شرایط بسیار بسیار بد و بحرانی مردم ایران، با هم متحد شوید، یک دست بشوید و شورا تشکیل بدهید، آلترناتیو تشکیل بدهید.
نمی دانم به چه زبانی باید درخواست بشود به چه زبانی باید گفته بشود؛ من نمی دانم؟! من فکر می کنم همهء ما، زبان
فارسی را بدانیم.

ولی درست در این شرایطی که مردم ایران در بدترین شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند، به جای اینکه اپوزیسیون تمرکز کند روی یک نقطهء مشخص، از آن طرف راست، سلطنت طلبی مثل زاهدی بیانه می دهد و امریکا را محکوم می کند، به جای اینکه رژیم را محکوم کند و دعوت به اتحاد بکند! 

این سوی قضیه هم جبههء ملی ایران (مصدقی جمهوری خواه) بیانیه می دهد و باز امریکا را محکوم می کند! 

پس همهء ما که امریکا را محکوم کنیم ديگر مشکلی نیست؟


گویا مشکل امریکاست!


جبهه ملی (البته آقای باوند به اسم جبهه ملی است، چون مواضع ايشان را می شناسم و از زبان خود ایشان این حرف ها را شنیده ام. ایشان از طرفداران آقای روحانی است) یانیه می دهد و می گوید: هر آنچه که از ناامنی و بدبختی و عقب ماندگی و جنگ و تروریسم است، در منطقه به امریکا نسبت می دهد و می گوید سیاست های امریکا موجب این چیزها شد. بعد می گوید ایران، نمی گوید جمهوری اسلامی، بلکه می گوید ایران.هرجایی که مواضع جمهوری اسلامی است می گوید ایران. می گوید امریکا علیه ایران چنین و چنان کرده و دشمنان تاریخی ایران را در منطقه متحد کرده.


ابد منظور آقای باوند از دشمنان تاریخی ایران، اسرائیل است. ایشان که دیپلمات کهنه کار است، پاسخ بدهد اسرائیل با ایران چه دشمنی داشته؟ تا زمان ب بین ایران و اسرائیل جنگی بوده؟ حتی عربستان، جنگی بین ایران و عربستان بوده تا انقلاب؟


آقای دکتر باوند! آن وقت اگر امریکا اینقدر خرابه ايجاد کرده و تروطُم را رشد داده و در منطقه به واسطه عملکردی که داشته خصومت ها را تشدید کرده و، به قول خمینی، شیطان بزرگ و این چیزهایی که در این بیانه آمده خب پس چرا جمهوری اسلامی با امریکا نجنگد؟و چه ایرادی می گیرید به جمهوری اسلامی!؟ پس خامنه ای حق دارد می گوید من می خواهم با امریکا بجنگم، چرا محکومش می کنید؟ 


البته محکوم نکرده! در قسمت پائین بیانیه آمده (سیاست های تجاوزکارانه جمهوری اسلامی که در منطقه صورت گرفته را نمی گوید) نمی گوید «جمهوری اسلامی»، بلکه می گوید «ما» نباید چنین و چنان بکنیم.


اینقدر انسان در برابر استبداد ضعیف، ذلیل و خوار باشد و بیاید موضع مصدق را اینگونه به ذلت بکشاند؟ پس مردم چه گناهی کرده اند؟ پس چرا راجع به مردم حرف نمی زنید؟


برای 14 اسفند یک بیانیه دادید، از مردم دعوت کردید بیائید 14 اسفند، دوتا اطلاعاتی رژیم آمدند احضارتان کردند، گفتید نه ما چنین درخواستی را پس می گیریم! 


خجالت بکشید. 


پس اینجا هم بدهکار مردم ایران هستند؟! این انقلابی که در بهمن 57 انجام شد و جبهه ملی ایران پیشاپیش آمد و مردم را کشاند پشت سر خمینی، پاسخگوی آن چه کسی باید باشد


آن وقت این طرف آقای اردشیر زاهدی و آقای باوندی که به شکلی تاریخی نزاع و کشمکش داشتند (در جنگ بین جبهه ملی و سلطنت طلب ها به دلیل کودتای 28 مرداد، خصومت های بی خود دو طرف، هزینهء این خصومت 70 ساله را نسل جوان آن دوره، یعنی ما و بعد هم نسل های بعدی دارند می دهند) امروز خود اینها آمده اند، مشکل مردم، فقر و بیکاری، سرکوب و بیچارگی مردم را یادشان رفته، آمده اند به امریکا فحش می دهند!


البته ذیل آن بیانیهء ذلیلانه هم دو گلایه از جمهوری اسلامی می کنند: "وضع خیلی خراب است و مردم فقیرند چنین و چنان هستند بیائید لطفا اصلاح کنید". 


شما آتش جهنمی می شوید که خامنه ای راه انداخته. آقای باوند، به اسم جبهه ملی، سخن از این می گوید که برنامهء موشکی ما نیاز است و برنامه هسته ای ما نیاز است. پس گرسنگی و فقر مردم چه می شود؟ اینها را چه کسی باید پاسخ بدهد؟


بگوئید که مشکل اساسی ما در چنین اپوزیسیونی است که مردم را بیچاره کرده. کنار بکشید بروید به خانه هایتان بنشینید بگذارید مردم تعیین تکلیف کنند با رژیم فعلی.


پس خامنه ای حق دارد که می آید فرمان می دهد و می گوید که «هسته ای راه بیاندزید. هسته ای و موشک خیلی مهم است. ملی گرایی خیلی مهم است!» مردم ایران که اهمیتی ندارند! بگذارید که همه از فقر و کرسنگی بمیرند، بگذارید داغون بشوند، آقا هسته ای مهم است! آقا می فرمایند هسته ای، اردشیر زاهدی می فرماید هسته ای، باوند هم می فرماید هسته ای، پس ما داریم چی می گوئیم این وسط؟


ما داريم از خودمان ضربه می خوریم، این هسته ای و موشک چقدر مهم است؟ آقای دکتر باوند! مگر حضرتعالی نبودید که سیاست های جمهوری اسلامی در سوریه را در چارچوب مناقع اساسی ملت ایران می دانسیتد؟ چطور شده که الان می گوید حضور ما در سوریه و منطقه خوب نیست!


شماها کردید! شما از جمهوری اسلامی دفاع کردید! مردم ایران شدند قربانی برنامه هسته ای و موشکی و تجاوز کارانه جمهوری اسلامی.


آقایان «اپوزیسیون ملی گرای» ما هم مدافع این سیاست ها هستند. چرا؟ چون ملی گرایی خیلی مهم است! ملی گرایی خیلی مهم است یا مردم ایران؟ آیا مردم ایران را که دارند از گرسنگی و فقر می میرند نمی بینید؟ خود فروشی و تن فروشی و گور خوابی را نمی بینید؟ فقر و بیچارگی و بیکاری کارگران را نمی بینید؟ اعتصابات را نمی بینید؟ به چه زبان باید مردم بگویند "ما گرفتاریم"؟


به جای اینکه بیائید از مردم حمایت کنید، از اتحاد مردم حمایت کنید آمدید به امریکا حمله می کنید! 


من نمی گویم امریکا همه کارهایش درست است، ولی مسئلهء ما، امریکا نیست. مسئلهء ما رژیمی است که همهء ما را اسیر کرده. 


اگر جرات نمی کنید علیه رژیم حرف بزنید، خب ساکت بشوید در خانه هایتان. چه اصراری دارید بیائید بیانیه بدهید؟ 


در واقع، شما دارید جاده صاف کن آن کسی می شود که می گوید خیلی خوب (بی بی سی هم می شود این وسط معرکه گیر) فلان نیروی ملی گرا، و فلان نیروی سلطنت طلب آمده امریکا را محکوم می کند، پس من باید علیه امریکا اعلام جنگ بکنم، و می کند. 


مقصر شما هستید. هر اتفاقی که در ایران بیافتد به واسطه خود سری های این رژیم، شما اپوزیسیون ملی گرا، شما اپوزیسیون سلطنت طلب، شما اپوزیسیونی که 70 سال به خاطر نزاع های درونی خودتان سر کودتا و غیر کودتا ملت ایران را بیچاره کردید، یک بار هم از مردم عذر خواهی نکردید، مقصر هستید. باید پاسخگو باشید!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر