صفحات

۱۳۹۶ مهر ۲۰, پنجشنبه

گلریز قهرمان ، نماینده پارلمان نیوزلند شد


سپنتا نیکنام ، عضویتش در شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن تائید نشد