۱۳۹۹ مرداد ۱۳, دوشنبه

 جبهه معترضین
حامیان "بیانیه" ۱۴ نفر



بیانیه ای که سرزمینی را لرزاند

article6.jpgمسعود نقره کار

آلفرد دریفوس زندانی جزیرۀ شیطان، همزمان که دنیا را "سیاهچاله ای تهی" می دید در یادداشت هایش ازباورش به عشق و عدالت نیز می نوشت، گوئی تردیدی نداشت قلب هائی که بیرون از زندان او، برای عشق و عدالت می تپند، بسیارند.

۱۳۹۹ مرداد ۱۲, یکشنبه

صحبت های جنجالی کمال جعفری خطاب به علی خامنه ای از زندان


قبلا خود را به کری و کوری و امروز خود را به دیوانگی زده بودی
کمال جعفری از زندان وکیل آباد مشهد خطاب به علی خامنه ای؛ صحبتهای امروزت را شنیدیم و حسابی به ریشت خندیدیم، قبلا خود را به کری و کوری میزدی، امروز خود را به دیوانگی زده بودی!>>>
در مورد جدید ترین آدم ربایی جمهوری اسلامی


۱۳۹۹ مرداد ۱۱, شنبه

مفتخوری روحانیت دیگر بسررسیده است!


آیا ایران با نظام اسلامی یکی است؟


 رامین کامران
تمام گروه هایی که فکر و عقیده ای از خود دارند و مایل نیستند سخنان قالبی دو جبهۀ تبلیغاتی آمریکایی واسلامی را تکرار کنند، با مشکلی درگیرند: ترتیب و عرضۀ موضعی که در عین استقلال از این دو، بیانگر دفاع از ایران و مردمانش باشد.