صفحات

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

 زنی که می گوید مسلمانم یعنی تسلیم شده سنت پیامبر هستم . اگر خود راتسلیم نداند ، به او باید گفت لا اقل « آزاده »  باش !حال باید ببینیم چه تعداد از زنان رها شده از تسلیم می خواهند  آزاده باشند.


من یک « آزاده » هستم نه یک « مسلمان »