صفحات

۱۳۹۶ مهر ۲۰, پنجشنبه

زنان آزاده و سکولار ایران
ما هر گونه خشونت و بی عدالتی  نسبت به زنان را که از صدر اسلام آغاز و تا کنون استمرار داشته است را محکوم می کنیم