صفحات

۱۳۹۶ مهر ۱۶, یکشنبه

زنان آزاده و سکولار ایران
باید الگوی رهایی زنان مسلمان ازسلطه خشونت در سراسر جهان شناخته شویم
ما خشونت  علیه زنان را ، در هر زمان واز سوی هر کسی محکوم می کنیم