صفحات

۱۳۹۶ مهر ۱۱, سه‌شنبه

ر

 یک روحانی در باب برتری مردان بر زنان دراسلام می گوید :

         
دلیل اینکه مردان در « جهانبینی اسلامی »، تنها به صرف داشتن یک آلت تناسلی مقام خود را برتراز زنان می دانند ، به یک « سنت نبوی »  بر می گردد که مومنین به پیامبر، به آسانی نمی توانند از آن عبور کنند. جا دارد که آنرا برای شما تعریف کنم!