یکی از شاخصه‌های دادرسی عادلانه، استقلال وکلا است. این امر با تصویب لایحه قانونی استقلال وکلا دادگستری در سال ۱۳۳۳ تحقق یافت. قانون مذکور که یادگار ارزشمند زنده‌یاد دکتر محمد مصدق است در ماده اول چنین مقرر می‌دارد: «کانون وکلا دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.»
هدف از "استقلال کانون وکلاء دادگستری" آن بود که دست قوه قضائیه یا مجریه را از دخالت در امور مربوط به وکلاء کوتاه کند تا آنان بتوانند آزادانه و به شیوه‌ای که وجدان حرفه‌ای آنها حکم می‌کند، از افرادی که علیه حکومت وقت سخنی گفته‌اند، دفاع کنند والا در سایر دعاوی از قبیل دعاوی خانوادگی و یا دعاوی مربوط به مالک و مستاجر و….